Aardbevingen

Werkstukken en spreekbeurten

De meeste aardbevingen voelen mensen niet. Maar weet je dat er ieder jaar wel zo'n 11 miljoen keer een aardbeving is?

Hoe ontstaat een aardbeving?

De buitenkant van de aarde bestaat uit gesteente: de aardkorst. De aardkorst is verdeeld in stukken. Deze stukken noemen we schollen. De schollen schuiven langzaam heen en weer en kunnen tegen elkaar botsen. Hierdoor kunnen ze buigen en verkreukelen. Na duizenden jaren kunnen de schollen breken, waardoor schokgolven ontstaan. Hierdoor gaat het aardoppervlak schudden. Als een schol gebroken is, is er een breuklijn ontstaan. De beide delen van de schol kunnen ook weer tegen elkaar aan botsen en schuiven. Hierdoor krijg je weer nieuwe aardbevingen.

Het onderzoeken van aardbevingen

Een seismoloog bestudeert aardbevingen. Met een seismograaf meet hij de bewegingen van de aarde. Door op verschillende plaatsen te meten, kan hij precies zien waar de aardbeving is ontstaan. Meestal ontstaat een aardbeving onder de grond. Deze plek heet de haard. De plek aan het oppervlak van de aarde boven de haard heet het epicentrum. De sterkte van een aardbeving wordt aangegeven met een cijfer op de schaal van Richter. Een aardbeving met een sterkte van 3 op de schaal van Richter kunnen we bijna niet voelen. Tussen de 7 en 7,9 ontstaat heel veel schade. Nog sterkere aardbevingen vernietigen de omgeving. Op gevaarlijke plaatsen worden de bewegingen van de aarde goed in de gaten gehouden. Een aardbeving kan dan voorspeld worden. Dit kan mensenlevens sparen.

Tsunami

Een tsunami is een hoge, gevaarlijke golf. Zo'n golf kan ontstaan door een aardbeving in de zeebodem. Midden op zee merk je vaak niets van zo'n golf. Maar als hij aan land komt, kan hij veel schade aanrichten. Een tsunami kan wel dertig meter hoog zijn! Vlak voordat de tsunami aan land komt, trekt de zee zich plotseling terug. Dan komt er een hele hoge golf die mensen en gebouwen meesleurt. Tsunami's zijn goed te voorspellen. Toch werd op tweede kerstdag 2004 een groot deel van Zuidoost-Azië verwoest door een enorme tsunami.