Afval

Werkstukken en spreekbeurten

We gooien dagelijks een heleboel afval weg. Dat belandt allemaal op een grote afvalberg. Wist je dat we in de westerse wereld per persoon maar liefst 400 kilo afval per jaar weggooien?!

Huishoudelijk afval

Er is steeds meer afval. Vooral in de westerse landen. We gebruiken veel apparaten die ons leven makkelijker en luxer maken. Als we deze apparaten kopen zijn ze meestal goed verpakt. De verpakkingen gooien we weg. Het apparaat zelf gaat ook niet eeuwig mee... En wat denk je van al het papier en plastic waar bijvoorbeeld ons eten in verpakt zit? 

Afval van landbouw en industrie

De spullen die wij kopen en gebruiken worden natuurlijk eerst gemaakt. Bij het maken van die spullen in fabrieken, de productie, ontstaan
afvalstoffen. Die kunnen erg giftig zijn. Ze komen in de grond of in de zee terecht. Giftig afval uit rijke landen wordt soms naar een arm land gebracht.
Moderne boerderijen hebben veel dieren en daardoor veel afval. In de mest van dieren zitten stoffen die slecht zijn voor het milieu. Ook kunststof en
bestrijdingsmiddelen zorgen voor vervuiling.  

Recycling

Van veel dingen die je weggooit kan iets nieuws worden gemaakt. Dat noem je recycling. Daarom moet je afval scheiden. Glas moet in aparte bakken. In een fabriek smelten ze het dan namelijk om tot nieuw glas. Ook metaal, papier en textiel kunnen gerecycled worden. Dat is beter voor het milieu. Bovendien is het veel goedkoper om nieuw papier te maken van oud papier dan van bomen. Door recycling wordt de afvalberg kleiner.