Bossen

Werkstukken en spreekbeurten

Weet je dat er veel verschillende soorten bossen zijn? Er zijn zelfs speciale bossen waarin we bomen laten groeien ... om ze vervolgens te kappen! Waarvoor wordt dat gedaan?

Soorten

Er bestaan verschillende soorten bossen. Als er loofbomen groeien, heet het een loofbos. Groeien er in het bos naaldbomen, dan spreek je over een naaldbos. Maar staan er in het bos loofbomen én naaldbomen, dan is het een gemengd bos. In tropische gebieden komen tropische bossen voor, ook hier groeien loofbomen. In koude gebieden kom je vooral naaldbossen tegen. Naaldbomen kunnen goed tegen kou.

Lagen in het bos

In een bos kun je de begroeiing onderverdelen in lagen.

  • Strooisellaag: dit is bovenste laag van de bodem, waar bodemdiertjes de afgevallen bladeren en naalden verteren tot humus.
  • Kruidenlaag: in deze laag groeien de planten tot 135 cm, hun groei is afhankelijk van de hoeveelheid licht die ze krijgen onder de bomen.
  • Struikenlaag: in deze laag groeien struiken tussen 135 cm en 800 cm, vooral op plekken waar genoeg licht is om te kunnen groeien.
  • Bomenlaag: de laag van de kruinen van de bomen, in de toppen van de bomen krijgen de bladeren al het licht.

Bosbouw

Veel bossen zijn productiebossen. De bossen zijn speciaal aangelegd voor de houtproductie. Als de bomen groot genoeg zijn, worden ze gekapt en wordt het hout verkocht. Het hout wordt vervolgens gebruikt voor verschillende producten.