Duinen

Werkstukken en spreekbeurten

Duinen zijn grote heuvels zand. Je vindt ze langs de kust, maar ook langs rivieren. Waardoor worden duinen bedreigd?

Soorten duinen

In Nederland is er ruim 250 kilometer duinlandschap. Een duin is een heuvel van fijn zand langs de kust. Duinen beschermen ons land tegen de zee. Ze ontstaan onder invloed van wind, zee en begroeiing.

Er zijn verschillende soorten duinen. Zo zijn er bijvoorbeeld:

  • kopjesduinen: een terrein met kleine duintjes.
  • fortduinen: duinen die in een duingebied gevormd zijn door bomen waar zand overheen gestoven is.
  • lengteduinen: grote duinen die parallel liggen aan de windrichting.
  • sikkelduinen: duinen in een langgerekte halvemaanvorm.

Andere soorten duinen zijn dwarsduinen, sterduinen en lijduinen. Duinen langs een rivier noem je rivierduinen.

Geschiedenis

De meeste duinen zijn eigenlijk nog piepjong. De zogenoemde jonge duinen zijn tussen 1000 en 1600 na chr. gevormd. Voor die tijd lagen er in het kustgebied ook al zandruggen, oftewel strandwallen met daarop de oude duinen. De zee brak deze zandruggen gedeeltelijk af. De wind blies het zand dat in zee spoelde landinwaarts, wat zorgde voor de vorming van de jonge duinen. Oude duinen liggen landinwaarts en jonge duinen liggen langs het strand. De oude duinen bewijzen dat de kust vroeger meer landinwaarts lag.

Bescherming tegen overstroming

Duinen vormen een zeewering. Ze beschermen Nederland tegen de zee. Als er geen duinen zijn, kan de zee het land overstromen. Om te voorkomen dat bij een storm de zee veel zand van een duin wegslaat, staat er vaak een rij palen op het strand. Die zorgen ervoor dat een golf minder hoog wordt.

Bedreiging van de duinen

Door bijvoorbeeld houtkap verstuift het duingebied steeds meer. Door nieuwe beplanting aan te leggen, kan dit voorkomen worden. Naast de stijgende zeespiegel en de afslag van zand door storm worden de duinen ook bedreigd door zure regen. De begroeiing van de duinen past zich hierop aan: sommige plantensoorten overleven en andere sterven. Ook kunnen er nieuwe plantensoorten ontstaan.