Duinen

Werkstukken en spreekbeurten

Duinen zijn grote heuvels zand. Je vindt ze langs de kust, maar ook langs rivieren. Waardoor worden duinen bedreigd?

Ontstaan van duinen

In Nederland is er ruim 250 kilometer duinlandschap. Een duin is een heuvel van fijn zand langs de kust. Duinen beschermen ons land tegen de zee. Ze ontstaan onder invloed van wind, zee en begroeiing.

Bescherming tegen overstroming

Duinen vormen een zeewering. Ze beschermen Nederland tegen de zee. Als er geen duinen zijn, kan de zee het land overstromen. Om te voorkomen dat bij een storm de zee veel zand van een duin wegslaat, staat er vaak een rij palen op het strand. Die zorgen ervoor dat een golf minder hoog wordt.

Bedreiging van de duinen

Door bijvoorbeeld houtkap verstuift het duingebied steeds meer. Door nieuwe beplanting aan te leggen, kan dit voorkomen worden. Naast de stijgende zeespiegel en de afslag van zand door storm worden de duinen ook bedreigd door zure regen. De begroeiing van de duinen past zich hierop aan: sommige plantensoorten overleven en andere sterven. Ook kunnen er nieuwe plantensoorten ontstaan.