Haven van Rotterdam

Werkstukken en spreekbeurten

De grootste haven van Europa ligt in Rotterdam. Durf jij een gokje te wagen hoeveel zeeschepen er jaarlijks ongeveer deze haven binnenvaren?

Grootste havens

De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Het is ook een van de grootste havens ter wereld. De havens van bijvoorbeeld Shanghai en Singapore zijn nóg groter. In 2018 voeren 29.476 zeeschepen de haven van Rotterdam binnen. De haven bestaat uit verschillende bedrijfsterreinen en havenbekkens. 

Geld verdienen

Rotterdam verdient veel geld aan de haven. Veel mensen uit Rotterdam kunnen werken in de haven. De haven biedt werk aan ongeveer 270.000 mensen. Zo'n veertig verkeersleiders houden vanuit de verkeerstoren het scheepvaartverkeer in de gaten. Daarnaast levert de haven ook handel op. Zo is de haven erg belangrijk op het gebied van bulkoverslag van containers en massagoederen. Overslag is het overhevelen van goederen van het ene transportmiddel naar het andere.

Geschiedenis

Al sinds het ontstaan van Rotterdam in de middeleeuwen heeft de stad een haven met een overslagfunctie gehad. In 1966 werd in Rotterdam de eerste container gelost. Omdat er op den duur steeds meer en grotere schepen naar Rotterdam kwamen, werd de haven uitgebreid met de aanleg van de Tweede Maasvlakte, ook wel Maasvlakte 2 genoemd. De totale lengte van de haven van Rotterdam bedraagt momenteel 40 kilometer.

Bereikbaarheid

De haven van Rotterdam is 24 uur per dag bereikbaar en ligt direct aan de Noordzee. Olie- en ertstankers met een diepgang tot 24 meter kunnen de haven zelfs bereiken. De Eurogeul (een gegraven vaargeul op de Noordzee) heeft een diepte van 23 meter. Er worden wereldwijd zo'n 1000 havens verbonden met de haven van Rotterdam.