Maan

Werkstukken en spreekbeurten

Vanaf de aarde zien we één maan. Maar er zijn er veel meer in de ruimte. Weet jij hoeveel manen er om Saturnus draaien?

Wat is een maan?

Een maan is een satelliet. Hij draait rond een planeet. In het heelal zijn meerdere manen. Die hebben allemaal een naam. Wij zien vanaf de aarde maar één maan. Die maan die bij de aarde hoort, heet gewoon ‘de maan’. Grote planeten hebben meer manen: Saturnus heeft er zelfs meer dan zestig!

Ontstaan

De meeste astronomen, mensen die sterren onderzoeken, denken dat de maan later is ontstaan dan de aarde. Ze geloven dat er een planeet op de aarde is gebotst. Daaruit ontstond de maan. Eerst waren deze stukken nog warm. Intussen is de maan afgekoeld en van binnen bijna helemaal massief (hard). Er is geen zuurstof, water of leven op de maan, er is alleen gesteente.  

Schijnen

De maan is een satelliet van de aarde: hij draait in een baan om de aarde. Omdat de aarde en de maan samen om de zon draaien, beschijnt de zon steeds een ander stukje van de maan. Voor ons lijkt het daardoor alsof de maan verandert van vorm. Ook zeggen we dat de maan schijnt. Dit is niet zo. Hij weerkaatst alleen het licht van de zon.

Invloed op de getijden

De maan heeft grote invloed op de getijden van het zeewater. Getijden wil zeggen: eb en vloed. Twee keer per dag stijgt en daalt het water in de zeeën. De maan trekt het water een beetje naar zich toe op de plek waar hij staat. Dat is ook een gevolg van de aantrekkingskracht tussen de maan en de aarde.