Milieuvervuiling

Werkstukken en spreekbeurten

Milieuvervuiling is ongezond voor mensen, dieren en planten. Wat zijn de gevolgen van milieuvervuiling?

Vervuiling van bodem, lucht en water

Afval van mensen en fabrieken vervuilt de aarde. Ook gassen van fabrieken en auto's zijn slecht voor het milieu: de gassen zijn giftig en vervuilen de lucht. Vooral in steden is de lucht erg vuil. In sommige drukke steden dragen mensen mondkapjes om zich te beschermen tegen schadelijke stoffen in de lucht. Niet alleen de lucht wordt steeds vuiler, maar ook de bodem en het water. Daar komt ook veel afval in terecht.

Gevolgen

Door milieuvervuiling worden dieren, bomen en planten ziek of ze sterven zelfs helemaal uit. Hierdoor is er weer minder voedsel voor andere planten en dieren. Die gaan dan ook dood. Voor mensen heeft dit ook nadelige gevolgen. Mensen eten planten en dieren en bomen zorgen voor het maken van zuurstof om te ademen. Daarnaast wordt door vervuiling de ozonlaag steeds dunner. De ozonlaag beschermt de aarde tegen gevaarlijke straling van de zon. Ook wordt de aarde steeds warmer. IJs op de Noordpool en Zuidpool smelt. Daardoor stijgt de zeespiegel, waardoor er meer kans is op overstromingen, tsunami's en orkanen.

Hoe houden we het milieu schoon?

Er komt minder afval als we dingen opnieuw gebruiken. Ook kunnen we schonere energie gebruiken. We maken bijvoorbeeld auto's die op elektriciteit rijden. Elektriciteit kan op een milieuvriendelijke manier gemaakt worden in zonne- of windenergiecentrales. Bedrijven en fabrieken moeten proberen minder afval en schadelijke gassen te produceren.