Milieuvervuiling

Werkstukken en spreekbeurten

Door milieuvervuiling krijg je zure regen. Waarom is zure regen slecht voor ons?

Zure regen en de ozonlaag

Afval van mensen en fabrieken vervuilt de aarde. Ook gassen van fabrieken en auto's zijn slecht voor het milieu: de gassen zijn giftig en vervuilen de lucht. Vooral in steden is de lucht erg vuil. Door deze gassen krijg je zure regen en dat is slecht voor de bossen. Gezonde bossen zijn belangrijk voor mens en dier, want bomen zorgen voor het maken van zuurstof om te ademen. In ongezonde bossen worden planten, bomen en dieren ziek. Door milieuvervuiling wordt ook de ozonlaag steeds dunner. De ozonlaag beschermt de aarde tegen gevaarlijke straling van de zon. Niet alleen de lucht wordt steeds vuiler, maar ook het water. Daar komt ook veel afval in terecht.

Gevolgen

Door milieuvervuiling gaan sommige planten en dieren dood. Hierdoor is er weer minder eten voor andere planten en dieren. Die gaan dan ook dood. Milieuvervuiling is ook ongezond voor mensen. In sommige steden dragen mensen mondkapjes om zich te beschermen tegen schadelijke stoffen in de lucht. Door milieuvervuiling wordt de aarde steeds warmer. IJs op bijvoorbeeld de Noordpool en Zuidpool smelt. Daardoor wordt de zee steeds hoger en kunnen sommige delen van de wereld overstromen.

Hoe houden we het milieu schoon?

Er komt minder afval als we dingen opnieuw gebruiken. Ook kunnen we schonere energie gebruiken. We maken bijvoorbeeld auto's die op elektriciteit rijden. Elektriciteit kan op een milieuvriendelijke manier gemaakt worden in zonne- of windenergiecentrales. Bedrijven en fabrieken moeten proberen minder afval en schadelijke gassen te produceren.