Poolgebied

Werkstukken en spreekbeurten

De gebieden aan de ‘onderkant’ en de ‘bovenkant’ van de aarde heten poolgebieden. Wat is de andere naam voor de Zuidpool?

Landschap en klimaat

De Noordpool, ook wel Arctica genoemd, is bevroren zee. Het ijs is steeds in beweging en soms komen er scheuren in. In de winter vriest het zeer streng. Maar in de heel korte zomer komt de temperatuur boven het vriespunt. De Zuidpool, ook wel Antarctica genoemd, bestaat uit land. Het is bedekt door een heel dikke laag ijs. Het is er nog kouder dan op de Noordpool. Er is weleens een temperatuur van 89 graden onder nul gemeten, brrr! In de zomer blijft het vriezen en blijft het lang licht. In de winter is het dag en nacht donker op de polen.

Poolbewoners

Op de Zuidpool wonen geen mensen. Het is er te koud. Wel zijn er regelmatig wetenschappers, die maar kort blijven. De bekendste Zuidpoolbewoners zijn de pinguïns. Een ander dier dat er voorkomt, is de reuzenalbatros. Op de Noordpool wonen wél mensen. De oorspronkelijke bewoners heten Inuït (een mooier woord voor eskimo's). Hun voorouders gingen hier duizenden jaren geleden heen om te jagen. Nu jagen de Inuït nog steeds, maar ze werken ook in de bosbouw of de oliewinning. Op de Noordpool leven dieren met een dikke vacht en een dikke vetlaag. De ijsbeer is de bekendste Noordpoolbewoner. Andere dieren die er leven, zijn poolvossen, muskusossen, rendieren, sneeuwhazen en lemmingen. De Noordse stern is een vogel die op de Noordpool leeft als het daar zomer is. En zodra het op de Zuidpool zomer wordt, gaat hij daar gewoon op vakantie! Dieren als zeehonden en walvissen komen op en rond de Noordpool én de Zuidpool voor.

Bedreigingen

De poolgebieden worden bedreigd door vervuiling. Vervuiling komt door bezoekers, mijnbouw en fabrieksafval dat via rivieren in de zeeën terechtkomt. Een ander groot probleem is het broeikaseffect. Dat is de opwarming van de aarde. Door auto’s en industrie komen er schadelijke gassen in de lucht, die de opwarming veroorzaken. Het ijs in de poolgebieden begint daardoor langzaam te smelten. Dat is een probleem, omdat pooldieren dan niet meer goed kunnen overleven. Ook komt smeltwater in de zeeën terecht en dat geeft meer kans op overstromingen in de wereld. Daarnaast zit er boven de Zuidpool een gat in de ozonlaag. De ozonlaag beschermt de aarde tegen schadelijke zonnestralen. Hoe groter het gat wordt, hoe meer schadelijke stralen mens en dier kunnen bereiken. Gelukkig wordt het gat langzaamaan steeds kleiner.