Tsunami

Werkstukken en spreekbeurten

Op de bodem van de zee komen soms ook aardbevingen voor. Wist je dat door de beving een hoge, gevaarlijke golf kan ontstaan? Dat noem je een tsunami.

Zeebeving

De korst van de aarde bestaat uit platen die langzaam bewegen. Als de platen op de bodem van de zee hard tegen elkaar duwen, ontstaat een zeebeving. Net als bij een aardbeving gaat de grond schudden, waardoor het water gaat bewegen en er een grote golf kan ontstaan. Midden op zee merk je vaak niets van zo’n golf. Maar als hij ook op het land komt, kan de golf veel schade aanrichten. Een tsunami kan wel dertig meter hoog zijn en gaat net zo snel als een vliegtuig, waardoor hij mensen en gebouwen meesleurt.

Waarschuwing

Een tsunami is goed te voorspellen. Met een speciaal apparaat kunnen seismologen trillingen in de aarde meten. Mensen die vlak bij de zee wonen, horen een sirene of ander alarm. Dat gebeurt als de seismologen waarschuwen voor een zeebeving en een tsunami. Soms is een zeebeving niet zo krachtig en voelen we er niets van. Meetapparaten (seismografen) meten de kracht van een beving op de schaal van Richter. Alles boven de 8 op de schaal van Richter is een zware beving en kan voor een tsunami zorgen.