Zee

Werkstukken en spreekbeurten

Als je de aarde bekijkt op een foto die vanuit de ruimte is gemaakt, zie je veel blauw. Hoeveel procent van de aarde is bedekt met water, gok jij?

Ontstaan

Vlak na het ontstaan van de aarde – 4600 miljoen jaar geleden – viel er heel veel regen. Deze regen ontstond door stoom van vulkanen. Er ontstond een plas die twee grote stukken land omringde. Later vielen de stukken land uit elkaar. Er ontstonden continenten. Dat is een ander woord voor vasteland. De vier grote wateren tussen de continenten heten oceanen. Er ontstonden ook zeeën. Dit zijn delen van een oceaan met veel land eromheen. Maar liefst 71% van het aardoppervlak is bedekt met water in de vorm van zeeën en oceanen.

Hoe diep is de zee?

Een oceaan is gemiddeld 4000 meter diep. De bodem van de oceaan hoort bij de aardkorst, de buitenste laag van de aarde. De bodem is niet vlak. Er zijn diepe gleuven, die we troggen noemen. Ook zijn er enorme bergketens en zelfs vulkanen. Vlak bij het land ligt het continentaal plat. Hier is de zee maar 20 meter diep. Een bepaalde zee heeft niet een vaste diepte, dit verschilt. Zo is bijvoorbeeld de Noordzee op de ene plek maar 30 meter diep en op een andere plek wel 700 meter.

Stromingen, eb en vloed

Meestal komt de wind boven de oceaan uit dezelfde richting. Hierdoor krijg je stromingen. Deze stromingen voeren warm of koud water langs het vasteland. Ze hebben veel invloed op de temperatuur. Twee keer per dag stijgt en daalt het water aan de kust. Het strand lijkt daardoor de ene keer breder dan de andere keer. Laagwater heet eb, hoogwater heet vloed. Dit komt door de aantrekkingskracht van de maan. De zon heeft ook aantrekkingskracht. Bij volle maan en bij nieuwe maan staan de zon en de maan achter elkaar. Door hun aantrekkingskracht stijgt het water harder dan normaal. Dit heet springvloed.