ADHD

Werkstukken en spreekbeurten

Misschien ken je of ben je wel iemand met ADHD. Weet je wat het is?

Alle Dagen Heel Druk

Mensen die zich moeilijk kunnen concentreren en erg druk zijn, kunnen ADHD hebben. Dat is een Engelse afkorting voor Attention (= aandacht) Deficit (= tekort) Hyperactivity (= hyperactiviteit) Disorder (= stoornis). In het Nederlands wordt het ook wel aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit genoemd. Er wordt ook weleens gegrapt dat ADHD staat voor: Alle Dagen Heel Druk. Maar het gaat er bij ADHD niet om dat je 'zomaar druk' (hyperactief) bent: het is echt een stoornis in de hersenen. Een speciale arts moet de stoornis vaststellen. De stoornis komt erop neer dat je je niet goed kunt concentreren. Je hebt dus moeite om je aandacht bij één ding te houden. Ook ben je erg beweeglijk en kun je moeilijk een paar minuten stilzitten.

Medicijnen

Er zijn geen medicijnen die ADHD kunnen genezen. Je blijft er meestal je hele leven last van houden. Wel zijn er medicijnen die ervoor zorgen dat de symptomen minder worden. Een bekend medicijn voor mensen die last hebben van ADHD is Ritalin. Daarnaast kan therapie ook helpen tegen ADHD.

Geschiedenis

In 1902 beschreef de Britse kinderarts George Still voor het eerst de gedragsproblematiek die we nu ADHD noemen. In de jaren daarna werd meer duidelijk over deze stoornis, maar pas in 1990 werd na een onderzoek duidelijk wat het verschil in de hersenactiviteit precies is bij mensen met en mensen zonder ADHD.