Zelfmoord

Werkstukken en spreekbeurten

Als je zelfmoord pleegt, doe je iets waardoor je doodgaat. Er zijn niet alleen volwassen mensen die zelfmoord overwegen, maar ook kinderen. Zij zijn niet gelukkig. Waarom willen zij niet meer leven?

Zelfmoord plegen

Wat kun je doen als je het leven niet meer ziet zitten en geen uitweg meer ziet? Bijvoorbeeld doordat je te maken hebt met een loverboy, een drugsbende, misbruik, afpersing, schulden, dreiging, sexting, pesten of mishandeling. Praten met mensen die je kunnen helpen natuurlijk. Maar sommige mensen kunnen alleen nog maar denken aan zelfmoord. Ze geloven dat er nooit meer iets moois komt en willen dat alles stopt. Dat doen ze door hun lichaam zo kapot te maken dat het stopt met leven. Bijvoorbeeld door van een heel hoog gebouw te springen of door voor een hardrijdende trein te springen. Ook komt het voor dat mensen zichzelf doodschieten met een pistool. Of dat ze iets innemen wat niet goed voor ze is, zoals een heleboel pillen. Iemand die zelfmoord pleegt, doet zelf iets waardoor hij doodgaat. Maar vaak heeft een ander er – zonder dat hij dat wil – mee te maken. Bedenk maar eens hoe erg een treinmachinist schrikt als er iemand voor zijn trein springt en hij niet meer kan remmen.

Zelfmoordpoging

Een zelfmoordpoging kan mislukken. Iemand kan gewond raken en overleven in plaats van doodgaan. Soms wil iemand ook niet echt dood, maar is een zelfmoordpoging eigenlijk een schreeuw om hulp. Met hulp kan iemand die eerst dood wilde zich na een poosje toch weer beter gaan voelen.

Depressief

Veel mensen die zelfmoord plegen zijn depressief. Ze lijden aan een psychische ziekte waardoor ze ziek zijn van somberheid en niets hen boeit. Een depressie kan verschillende oorzaken hebben. Iemand kan een depressie krijgen doordat hij bijvoorbeeld iets ergs heeft meegemaakt. Hij heeft een dierbare verloren of is erg gepest. Of doordat hij in de problemen zit. Hij heeft geen geld of geen huis meer. Vaak gaat een depressie weer over. Bijvoorbeeld door met een psycholoog te praten en door hulp in te schakelen bij het oplossen van dagelijkse problemen. Maar soms komt een depressie helaas telkens weer terug en heeft iemand blijvend hulp nodig. Want praten over zulke gevoelens en om hulp vragen is heel belangrijk. Dan kunnen zulke sombere gevoelens verdwijnen. Maar als iemand zelfmoord pleegt, blijft er voor iedereen alleen maar verdriet.

Zie je het leven niet meer zitten? Of maak je je zorgen over een ander?
Bel 0900-0113 of chat via 113.nl. Anoniem, gratis en 24 uur per dag bereikbaar.