Adoptie

Werkstukken en spreekbeurten

Misschien ben jij of ken jij wel iemand die geadopteerd is. Ben je nieuwsgierig naar wat adoptie precies is? Ontdek hier waarom kinderen worden afgestaan en waarom er wordt geadopteerd.

Wat is adoptie?

Bij adoptie staan ouders hun kind af aan een ander. Dat doen ze natuurlijk niet zomaar. Vaak zien ze geen andere mogelijkheid. Ze zijn bijvoorbeeld erg arm en kunnen geen eten voor het kind kopen. Een kind gaat vaak eerst naar een kindertehuis. Dan worden er andere ouders gezocht bij wie het kind kan gaan wonen. Vaak is dat in een ander land. In Nederland wonen kinderen die geadopteerd zijn uit bijvoorbeeld China, Zuid-Korea en Colombia. Soms halen adoptieouders het kindje op in het land waar het geboren is en soms wordt het kindje naar Nederland gebracht. Ook binnen Nederland zelf wordt geadopteerd. Een kind van wie de beide ouders zijn overleden, kan bijvoorbeeld geadopteerd worden door zijn oom en tante. Ook kan een Nederlands kind ter adoptie worden afgestaan aan een onbekende.

Biologische ouders

De biologische ouders zijn de ouders die het kind op de wereld hebben gezet. Redenen voor hen om hun kind ter adoptie af te staan, zijn bijvoorbeeld:

  • Ze willen een beter leven voor hun kind dan dat zij het kunnen geven. Ze hebben bijvoorbeeld zelf geen huis of geen geld.
  • Ze zijn te ziek om goed voor een kind te kunnen zorgen. Of het kind is ziek en ze kunnen geen medische zorg betalen.
  • Ze zijn te jong om goed voor een kind te kunnen zorgen.
  • Ze kiezen voor adoptie omdat dit van anderen moet. In sommige culturen is het bijvoorbeeld een schande om ongetrouwd een kind te krijgen. En in China mocht een groot deel van de bevolking tot 2015 maar één kind hebben, omdat de regering bang was dat het land te vol zou raken.

Adoptieouders

De nieuwe ouders zijn de adoptieouders. Zij worden bij adoptie de wettelijke ouders van het kind, met alle rechten en plichten die daarbij horen. Een geadopteerd kind krijgt ook de achternaam van de adoptieouders. Redenen om voor adoptie te kiezen, zijn bijvoorbeeld:

  • Ze kunnen zelf geen kindje krijgen.
  • Ze willen hun enige kind graag een broertje of zusje geven.
  • Twee mannen of twee vrouwen die als partners samenleven willen graag een kindje.
  • Ze vinden het fijn dat ze een kind, dat geen ouders meer heeft of is afgestaan, een goed leven kunnen geven. 

Op zoek

Geadopteerde kinderen zien hun adoptieouders vaak als hun echte ouders. Zeker als ze daar als baby of jong kind al bij zijn komen wonen. Ze kunnen zich hun echte ouders dan niet herinneren. Maar soms zijn adoptiekinderen verdrietig. Soms worden ze ermee gepest dat ze geadopteerd zijn. Of begrijpen ze niet waarom hun echte moeder hen heeft weggegeven. Sommige adoptiekinderen willen weten hoe het land waar ze vandaan komen eruitziet. Vaak gaan ze ernaartoe als ze ouder zijn. Soms gaan ze ook op zoek naar hun echte ouders. Ze willen graag weten hoe die eruitzien. En aan hen vragen waarom ze voor adoptie hebben gekozen.