Brandweer

Werkstukken en spreekbeurten

De brandweer staat bekend om het blussen van vuur. Maar de brandweer doet meer. Wist jij dat de brandweer bijvoorbeeld ook helpt bij ongelukken?

Niet alleen vuur blussen

De brandweer doet meer dan alleen vuur blussen. De brandweer heeft meerdere taken, zoals mensen bevrijden die in auto's bekneld zitten en wespennesten verwijderen. De brandweer geeft ook voorlichting over brand en brandpreventie (het voorkomen van brand). Brandweermannen- en vrouwen moeten 24 uur per dag klaarstaan. Ze werken in ploegendienst, zodat dag en nacht branden geblust kunnen worden. Goed, hè?

Vuur

De belangrijkste taak van de brandweer blijft het blussen van branden. Bijna alle gemeentes hebben een eigen brandweerkorps. De gemeentelijke brandweerkorpsen werken weer samen in 25 regio's. Hierdoor heeft de brandweer altijd genoeg mensen en materiaal (zoals ladderwagens en brandweerslangen).

Veel spullen nodig

Om branden te kunnen blussen of bij ongelukken te assisteren, heeft de brandweer veel verschillende spullen nodig. Zo heeft de brandweer blusboten, schuimbluswagens, ladderauto's, waterongevallenauto's, tankwagens en nog veel meer voertuigen. Om onder gevaarlijke omstandigheden te kunnen werken, dragen brandweermannen- en vrouwen speciale pakken en een helm. Deze kleding beschermt tegen hitte, giftige stoffen en vuur.

Vrijwilligers

Alleen in grote steden vind je beroepskorpsen. In kleine en middelgrote gemeenten is bijna altijd sprake van vrijwillige brandweer. Het grootste deel van de brandweermannen- en vrouwen is vrijwilliger.