Democratie

Werkstukken en spreekbeurten

Een democratie is een manier waarop een land bestuurd kan worden. Wat is het verschil tussen een democratie en een dictatuur?

Alleen de mannen

Pericles was de eerste die het volk mee liet beslissen. Hij was rond 460 voor Christus de leider van Athene, de hoofdstad van Griekenland. Maar alleen de mannen mochten meebeslissen. Ze kwamen bij elkaar om over belangrijke zaken zoals oorlog te praten. Ook kozen ze zelf de leider van de stad. Vrouwen en slaven mochten niet meebeslissen. Beslissingen die in Athene door het volk werden genomen, werden in steen gegraveerd. Die steen werd in het openbaar tentoongesteld.

Nederland democratie

Nederland is een democratie. In Nederland hebben we elke vier jaar verkiezingen. Zo kiezen Nederlanders zelf wie het land besturen. Het is niet mogelijk om bij elk besluit alle Nederlanders mee te laten beslissen. Dat zou te tijdrovend zijn. Daarom hebben we een volksvertegenwoordiging. Dit zijn de regering, de Eerste Kamer én de Tweede Kamer. De regering bestaat uit de ministers en de koning. De regering zonder de koning is de ministerraad. Aan het hoofd van de ministerraad staat de minister-president. De Eerste en de Tweede Kamer samen noemen we de Staten-Generaal. Zij controleren de regering. Snap je het nog een beetje?

Eén leider

Niet elk land is een democratie. Een land kan bijvoorbeeld ook een dictatuur zijn. Er is dan één leider; een dictator genoemd. Een dictator staat niet toe dat mensen een andere mening hebben dan hijzelf. Mensen die dat openlijk wel hebben, moeten de gevangenis in of worden zelfs vermoord. Een voorbeeld van een dictatuur is Noord-Korea.