Kinderarbeid

Werkstukken en spreekbeurten

In de negentiende eeuw was het normaal dat kinderen werkten. De mensen waren zó arm dat ook jonge kinderen moesten meehelpen om geld te verdienen. Sommige kinderen sliepen zelfs in de fabriek!

Vroeger

Kinderen werkten in mijnen, op het land en in fabrieken. Maar ook bij rijke mensen thuis. Ze moesten vroeg beginnen en tot ’s avonds laat doorwerken. Doordat de machines in de fabrieken gewoon doorgingen, moesten kinderen ook vaak 's nachts werken. Soms wel zes nachten per week! De meeste kinderen gingen niet naar school. Daar was geen tijd en geen geld voor. Ook waren de kinderen veel te moe om op school nog iets te leren. 

Kinderwetje

De politicus Samuel van Houten vond het niet goed dat kinderen moesten werken. Hij vond dat kinderen naar school moesten om later beter werk te vinden. Hij zorgde ervoor dat er in 1874 een wet tegen kinderarbeid werd aangenomen. Deze wet noemen we het Kinderwetje van Van Houten. Kinderen onder de twaalf jaar mochten niet meer werken. Fabrieksdirecteuren trokken zich daar helaas niet veel van aan. Totdat in 1900 de Leerplichtwet werd aangenomen. Kinderen waren verplicht om naar school te gaan. Ze konden dan niet naar de fabriek of het land. Toch moesten veel kinderen nog steeds voor of na school aan het werk.

Bijbaantje

Nu moet je in Nederland vijftien jaar zijn om te mogen werken. Veel kinderen hebben vanaf hun vijftiende een bijbaantje. Ze mogen het verdiende geld zelf houden. Maar er zijn nog steeds landen waar jonge kinderen hard moeten werken. Over de hele wereld zijn er 250 miljoen kinderen aan het werk. Ze werken meestal omdat ze arm zijn. Doordat ze niet naar school gaan, blijven ze arm. Hun kinderen moeten ook weer jong gaan werken. De kinderen werken in fabrieken en op het land, maar worden ook wel gedwongen tot seks voor geld of om te vechten in het leger.