Landbouw

Werkstukken en spreekbeurten

Landbouw is het gebruik van land voor de productie van planten en dieren voor menselijk gebruik. Kun je bedenken wat jij op een dag eet en wat daarvan op het land gemaakt wordt?

Verschillende soorten landbouw

Landbouw is eigenlijk een breed begrip. Landbouwactiviteiten kunnen worden onderverdeeld in verschillende activiteiten. Een voorbeeld daarvan is veeteelt. Dat is het houden van dieren. Weer een ander voorbeeld is visteelt. Bij bosbouw worden bossen gebruikt voor houtproductie en tuinbouw kan weer onderverdeeld worden in sierteelt, fruitteelt, boomteelt en groenteteelt. Snap je het nog?

Niet alleen voedsel

Landbouw produceert niet alleen voedsel, maar ook andere goederen, zoals leer, bont, bloemen, biobrandstoffen, enzymen (door planten en dieren geproduceerde stoffen) en nog veel meer. Bepaalde planten kunnen zelfs gebruikt worden om medicijnen te produceren. Mooi, hè, wat de natuur allemaal mogelijk maakt?

Landbouwwerktuig

Veel werk in de landbouw wordt vooral met machines gedaan, zoals zaaien, bemesten en oogsten. Vroeger niet: toen moesten de boeren veel met de hand doen of met hulp van bijvoorbeeld een ezel of een os. Zo'n machine die het handwerk in de landbouw vervangt, noem je een landbouwwerktuig. Deze werktuigen zorgen ervoor dat het werk op het land sneller en makkelijker gaat.