Leger

Werkstukken en spreekbeurten

Het hele leger in Nederland wordt de krijgsmacht genoemd. De Nederlandse krijgsmacht bestaat uit de landmacht, de luchtmacht, de marine en de marechaussee. Wat doen deze legers allemaal?

Vrede en veiligheid

De twee belangrijkste taken van het Nederlandse leger zijn het verdedigen van Nederlands grondgebied en het werken aan vrede en veiligheid, overal in de wereld. 

Eerst dienstplicht, nu beroepsmilitairen

Vroeger moest iedere jongen in dienst als hij achttien jaar werd. Dit werd dienstplicht genoemd. Je mocht dit dan ook niet zomaar weigeren. Nu heeft het leger alleen nog maar mannen en vrouwen in dienst die dit graag willen, zo'n 40.000. Zij heten beroepsmilitairen. De landmacht houdt zich bezig met oorlogsvoering op het land. Ook kunnen soldaten van de landmacht worden ingezet bij het helpen van mensen bij rampen of het handhaven van de orde. Zo moeten soldaten bijvoorbeeld assisteren bij watersnoodrampen of bij demonstraties die uit de hand lopen. Soldaten moeten soms ook in het buitenland werken; dan worden ze uitgezonden.

Koninklijke Luchtmacht

In 1913 was de luchtmacht eerst een onderdeel van de landmacht. Het werd de Luchtvaartafdeling genoemd. In 1939 werd het de Luchtvaartbrigade. In 1953 werd het een zelfstandig onderdeel van de krijgsmacht. De luchtmacht bewaakt 24 uur per dag het Nederlandse luchtruim met twee gevechtsvliegtuigen. Deze kunnen vijandelijke toestellen onderscheppen of zelfs neerschieten. Verder zijn er helikopters om patiënten te vervoeren of mensen uit zee te redden. Ook in het buitenland wordt onze luchtmacht ingezet.

Koninklijke Marine

De marine werkt overal in de wereld. Dit gebeurt op zee en op de grens van zee en land. De marine bestaat uit twee onderdelen. Dit zijn de vloot en het Korps Mariniers. De vloot bestaat uit de verschillende schepen van de marine. Bijvoorbeeld vliegdekschepen, onderzeeboten, torpedobootjagers en patrouillevaartuigen. Het Korps Mariniers is een aparte groep soldaten binnen de marine. Het bestaat uit ongeveer 2300 speciaal opgeleide mensen. Mariniers kunnen snel overal in de wereld worden ingezet. Dit kan zijn om te vechten, zowel op het water als op land.

Koninklijke Marechaussee

De marechaussee is de militaire politieorganisatie van de Nederlandse krijgsmacht. Je hebt ze vast weleens op tv gezien, bijvoorbeeld bij het tegengaan van rellen bij voetbalwedstrijden. Andere taken van de marechaussee zijn bijvoorbeeld het bewaken van koninklijke paleizen, beveiliging van luchthavens en het helpen van de 'gewone' politie. Er werken zo'n 6000 mensen bij de marechaussee.