Onderwijs

Werkstukken en spreekbeurten

In Nederland gaan de meeste kinderen vanaf hun vierde jaar naar school. Was dat vroeger ook zo?

Waarom zijn er scholen?

Karel de Grote regeerde dertienhonderd jaar geleden. Hij had mensen nodig om zijn grote rijk te besturen. Die mensen moesten kunnen lezen en schrijven. Karel de Grote zorgde ervoor dat er scholen kwamen. 

Goed onderwijs is nog steeds belangrijk voor een land. Goed opgeleide mensen kunnen met hun werk geld verdienen voor het land. Maar goed onderwijs is ook belangrijk voor de mensen zelf. Met goede diploma’s kun je werk vinden dat je leuk vindt en waar je genoeg geld mee kan verdienen. In arme landen is het onderwijs soms slecht. De bevolking blijft daardoor arm.

Leerplicht

Vroeger hoefden kinderen niet naar school. Onderwijs was bovendien duur. Alleen als je rijke ouders had kon je naar een goede school. Vanaf 1848 mocht iedereen gratis naar school. Maar veel kinderen moesten werken in de fabrieken, waardoor ze geen tijd hadden om naar school te gaan. In 1901 werd de leerplicht ingevoerd.

Nu gaan alle kinderen in Nederland tussen de vijf en achttien jaar verplicht naar school. Dat is niet in alle landen zo. Vooral in arme landen moeten kinderen nog steeds hard werken en kunnen daardoor niet naar school. Ongeveer 250 miljoen kinderen krijgen geen onderwijs.

Scholen

Eerst ga je naar de basisschool. Je blijft daar tot je twaalf bent. In groep acht maken veel kinderen de Cito-toets. Je kunt dan zien welke school voor jou het beste is na de basisschool. Na het Voortgezet Onderwijs kun je leren voor een beroep. Je kunt ook gaan studeren aan een Universiteit of aan een Hogeschool.