Onderwijs

Werkstukken en spreekbeurten

In Nederland gaan de meeste kinderen vanaf hun vierde jaar naar school. Was dat vroeger ook zo?

Waarom zijn er scholen?

Karel de Grote regeerde dertienhonderd jaar geleden en hij had mensen nodig om zijn grote rijk te besturen. Die mensen moesten kunnen lezen en schrijven, dus zorgde Karel de Grote ervoor dat er scholen kwamen. 

Goed onderwijs is nog steeds belangrijk voor een land. Goed opgeleide mensen kunnen met hun werk geld verdienen voor het land. Maar goed onderwijs is ook belangrijk voor de mensen zelf. Met goede diploma’s kun je werk vinden dat je leuk vindt en waar je genoeg geld mee kan verdienen. In arme landen is het onderwijs soms slecht. De bevolking blijft daardoor arm. Veel kinderen kunnen er zelfs niet naar school: ongeveer 250 miljoen kinderen krijgen geen onderwijs.

Leerplicht

Vroeger hoefden kinderen niet naar school. Onderwijs was vaak duur. Alleen als je rijke ouders had, kon je naar een goede school. Dat veranderde in 1848. Toen mocht iedereen gratis naar school. Maar veel kinderen moesten werken in de fabrieken, waardoor ze geen tijd hadden om naar school te gaan. In 1901 werd daarom de leerplicht ingevoerd. Nu gaan in Nederland alle kinderen tussen de vijf en achttien jaar verplicht naar school.

Heel soms gaat het anders. In 2020 kunnen kinderen een tijdje niet naar school vanwege het corona-virus. Zolang ze thuis blijven, kunnen ze elkaar niet besmetten. Zoveel als het kan krijgen ze les via het internet of van hun ouders.

Scholen

Eerst ga je naar de basisschool, waar je blijft tot je elf of twaalf bent. In groep acht maken veel kinderen de Cito-toets. Je kunt dan zien welke school voor jou het beste is na de basisschool. Na het Voortgezet Onderwijs kun je leren voor een beroep. Je kunt ook gaan studeren aan een hogeschool of universiteit.