Pesten

Werkstukken en spreekbeurten

Bij pesten is steeds hetzelfde kind het mikpunt. Pesten kan door schelden, slaan, schoppen of duwen. Maar wist je dat het ook via de computer of telefoon kan?

Wat is pesten?

Pesten is met opzet gemeen doen tegen iemand die zich niet kan verdedigen. De pestkop heeft macht over de gepeste. Het is steeds hetzelfde kind dat gepest wordt. Pesten is wat anders dan plagen. Plagen is niet gemeen bedoeld en het geplaagde kind kan terugplagen. Manieren om te pesten zijn bijvoorbeeld knijpen, duwen, aan de haren trekken, slaan en schoppen. Maar pesten kan ook zonder aanraken. Bijvoorbeeld uitschelden, uitlachen of de spullen van iemand stukmaken. Maar ook iemand buitensluiten, niet mee laten doen in de groep, is een manier van pesten.

Digitaal pesten

Pesten gebeurt ook via de telefoon of computer. Dat noem je digitaal pesten (of cyberpesten). In berichtjes op je telefoon (WhatsApp, TikTok of Snapchat) word je uitgescholden of bedreigd. Of via e-mail ontvang je vervelende post. Bijvoorbeeld virussen, dat zijn programma's die je computer kapot kunnen maken. Of er worden rare foto's van je op internet gezet. Zelfs in je eigen huis voel je je dan niet meer veilig.

Wat kun je doen?

Het is heel erg als je gepest wordt. Je voelt je eenzaam en verdrietig. Ken jij iemand die gepest wordt of word je zelf gepest? Of ben je een pestkop en weet je niet meer hoe je moet stoppen? Praat erover met mensen die je vertrouwt. Bedenk samen wat je kunt doen. Je hoeft je niet te schamen. Praten over pesten is geen klikken.