Politiek

Werkstukken en spreekbeurten

Weet jij wat een democratie is? En wie er in het kabinet zitten?

Democratie en kiesrecht

Nederland is een democratie. Dat betekent dat alle Nederlanders van 18 jaar en ouder mogen stemmen over wie het land besturen. In een democratie hebben alle volwassenen kiesrecht. Dat is niet zo gewoon. Er zijn nog veel landen waar geen kiesrecht is. Nederlanders kiezen iedere vier jaar nieuwe mensen voor het bestuur van het land, van de gemeente en van de provincie. Dit gebeurt niet allemaal in hetzelfde jaar. Vlak voor de verkiezingen vertellen de partijen wat zij belangrijk vinden en wat hun plannen zijn. Mensen die stemmen, kiezen een partij die over veel dingen beslist zoals zij het graag zien. Zo kunnen ze een beetje meebeslissen over hoe ons land bestuurd moet worden.

Op wie kun je stemmen?

De mensen die het land besturen, zijn lid van politieke partijen. Een paar politieke partijen zijn de PvdA, de VVD, het CDA en D66, maar er zijn er nog veel meer. Iedereen van 18 jaar of ouder kan zich verkiesbaar stellen voor een plaats in de Tweede Kamer of in de gemeenteraad. Stemmen doe je op het stembureau. Door het stembiljet in te vullen, kies je voor de partij waarop jij stemt. Je kiest altijd een bepaalde persoon. De partij die bij de verkiezingen de meeste stemmen krijgt, heeft het meeste te vertellen.

Het kabinet en de Tweede Kamer

Het kabinet bestaat uit de minister-president en de ministers. Zij maken allerlei plannen voor het land. Het lastigste is om het eens te worden over de kosten voor de plannen. Want hoe gaan ze betalen wat ze uitvoeren? Daarvoor moeten ze het beschikbare (belasting)geld verdelen. Zo besturen zij ons land. De leden van de Tweede Kamer controleren de ministers. Die leden worden gekozen door het volk. Daarom noemen we de Tweede Kamer ook wel onze volksvertegenwoordiging.

Provinciale Staten

Weet je wie de plannen voor de provincie maakt? In elke provincie is dat de Commissaris van de Koning van die provincie en de leden van de Gedeputeerde Staten. De Provinciale Staten controleren of dit goed gedaan wordt.

Het college van B & W

BMW is een automerk maar je hoort ook vaak B & W in het nieuws. Dat is het gemeentebestuur dat bestaat uit de Burgemeester en de Wethouders. B en W dus. De burgemeester heeft de leiding over een gemeente. De wethouders helpen de burgemeester met het besturen. De burgemeester en wethouders maken allerlei plannen voor de gemeente en verdelen het gemeentegeld over alles wat geld kost. De gemeenteraad controleert het gemeentebestuur. De raad keurt de plannen namens de inwoners goed. Zonder deze goedkeuring gaan die plannen niet door.