Terrorisme

Werkstukken en spreekbeurten

Je hebt vast vaker over terrorisme gehoord in het Jeugdjournaal. Maar wat is dat precies? En waarom plegen terroristen aanslagen?

Terroristische aanslagen

Bij terrorisme laat iemand bijvoorbeeld een bom ontploffen op een plek waar veel mensen zijn. Of hij schiet willekeurig mensen dood of rijdt op voetgangers in met een (vracht)auto. Ook worden gebouwen vernield die heel belangrijk zijn of religieuze waarde hebben. Je noemt zulke acties terroristische aanslagen en de mensen die het doen terroristen. Meestal raken er veel mensen gewond of gaan er mensen dood bij aanslagen.

Terroristische organisaties

Vaak wordt een aanslag gepleegd door mensen die bij een organisatie horen. De bekendste terroristische organisaties zijn Al Qaida en Islamitische Staat (IS). Al Qaida pleegde een van de bekendste en ergste aanslagen ter wereld. Op 11 september 2001 vlogen twee gekaapte vliegtuigen in de hoge torens van het World Trade Center in New York. Hierbij vielen maar liefst zo’n 3000 doden en raakten ruim 6000 mensen gewond. Osama bin Laden was de leider van Al Qaida. Hij werd in 2011 opgespoord en doodgeschoten. Helaas bestaat de organisatie wel nog steeds. IS is vooral actief in landen als Syrië, Irak, Libanon en Egypte. IS probeert vaak jongeren te ronselen (over te halen) om in Syrië te komen vechten of om aanslagen in andere landen te plegen.

Godsdienst

Organisaties als Al Qaida en IS willen een islamitisch wereldrijk stichten. Kort gezegd willen zij dat iedereen volgens dezelfde regels gaat leven als zij. Moslims die betrokken zijn bij terrorisme noem je radicale moslims. Zij hebben heel extreme ideeën over het geloof, bijvoorbeeld dat je mensen die niet in Allah (islamitische god) geloven dood moet maken. Er zijn veel meer goede moslims dan radicale moslims. Ook mensen met een andere of geen godsdienst plegen aanslagen.

Doel van terroristen

Er worden aanslagen gepleegd in verschillende landen en om verschillende redenen. De meest voorkomende reden is het oneens zijn met een andere religie (geloof). Daarnaast kan terrorisme tegen een bepaalde groep gericht zijn, zoals tegen mensen met een donkere huidskleur. Of is het doel van terrorisme het oprichten van een eigen staat (eigen landje), het verjagen van een bepaalde bevolkingsgroep of het willen hebben van macht. Terroristen willen mensen bang maken. Ben jij bang? Helaas kan ook in Nederland een aanslag plaatsvinden. Dit wordt geprobeerd te voorkomen door extra beveiliging in te zetten, bijvoorbeeld op plekken waar veel mensen bijeenkomen.