Veeteelt

Werkstukken en spreekbeurten

Heb jij weleens van biologische veeteelt gehoord? Scharrelkippen zijn daar een voorbeeld van.

Verschillende takken

Bij veeteelt wordt vee gebruikt om producten zoals melk, vlees, eieren, leer en bont te krijgen. Veeteelt is een onderdeel van landbouw. Veeteelt – of veehouderij – kan onderverdeeld worden in een groot aantal takken. Zo zijn er bijvoorbeeld de paardenhouderij, rundveehouderij, rendierhouderij, varkenshouderij en pelsdierfokkerij. 

Veel dieren

In Nederland worden veel dieren gehouden voor de veeteelt. Wel meer dan 100 miljoen dieren! Denk aan geiten, kippen, schapen, varkens en runderen, maar ook aan eenden, konijnen en kalkoenen. 

Intensieve veehouderij

Intensieve veehouderij is een vorm van veeteelt waarbij er alleen stallen zijn en geen weilanden waar de dieren kunnen lopen. Of hele kleine hokken waarin de dieren zich amper kunnen bewegen. Dit kom je vaak tegen in bijvoorbeeld de varkenshouderij en pelsdierfokkerij. En denk maar eens aan de zogeheten legbatterijen voor kippen.

Biologische veeteelt

Over het welzijn van de dieren die gebruikt worden voor veeteelt wordt vaak gediscussieerd. Vaak verblijft het vee in te kleine hokken of worden dieren onder slechte omstandigheden en met veel tegelijk vervoerd. Bij biologische veehouderijen proberen boeren diervriendelijker te produceren en rekening te houden met het welzijn van de dieren. Deze vorm van veeteelt wint steeds meer aan populariteit.

Keurmerken

Hoe weet je nu of dat eitje in de supermarkt van een scharrelkip komt? Of dat de koe die de melk maakte wel naar buiten mocht? En of het varken lekker in de modder mocht rollen? Dat is te zien aan speciale keurmerken op het product. Bepaalde organisaties en instanties kijken dan of de producten die uit de veeteelt komen wel op een juiste manier zijn gemaakt en van een goede plek komen. Nederland kent verschillende keurmerken voor scharreleieren en scharrelvlees, maar ook voor biologische producten.