Natuurbescherming

Werkstukken en spreekbeurten

Natuurbescherming is belangrijk voor mensen, dieren en planten. Wat doen we om de natuur te beschermen?

Natuurlijk evenwicht

De aarde is één groot ecosysteem. Dat betekent dat planten, dieren en mensen niet zonder elkaar kunnen bestaan. Ze eten elkaar en worden zelf weer door anderen opgegeten. Mensen ondernemen van alles om geld te verdienen en zo prettig mogelijk te leven. Ze eisen veel grond op voor wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Daarmee nemen ze ruimte af van de leefgebieden van planten en dieren. Er verdwijnen planten- en dierensoorten door te kleine leefgebieden en doordat mensen vervuiling veroorzaken.

Beschermen van de natuur

Ook de mens kan niet zonder schoon water, een schone bodem en schone lucht. Veel mensen proberen de verdwijnende natuur te beschermen. Ze werken samen om stukken grond op te kopen. Daar mag de natuur ongestoord haar gang gaan. Mensen proberen uitstervende dieren te redden. Ze maken fokprogramma's voor bedreigde dieren en zoeken plaatsen voor ze om te leven. Van uitstervende planten worden de zaden bewaard, zodat ze weer uit kunnen groeien. Verder vragen mensen hun regering om beschermende natuur- en milieuwetten te maken. De wet die in Nederland de natuur beschermt, heet de Wet natuurbescherming.

Natuurbeschermende organisaties

Nederland heeft organisaties die proberen bedreigde planten en dieren te redden. Bijvoorbeeld: Natuurmonumenten, de Waddenvereniging, Das en Boom en de Vogelbescherming. Ook wereldwijd zijn dat soort organisaties hard bezig om de natuur te beschermen. Denk maar aan het Wereld Natuur Fonds en Greenpeace. Ook jij kunt helpen om de natuur te beschermen. Je kunt deze organisaties steunen of zelf een plan maken voor jouw eigen buurt.