Aletta Jacobs

Werkstukken en spreekbeurten

Aletta Jacobs streed bijna 150 jaar geleden voor gelijke rechten tussen mannen en vrouwen. Dat was hard nodig, want in die tijd mochten meisjes veel minder dan jongens. Oneerlijk hè?

Kinderen krijgen

Van vrouwen werd verwacht dat zij (veel) kinderen zouden krijgen en thuis het huishouden deden. Ook in Nederland was dat zo. In het jaar 1870 was er een 16-jarig meisje dat het niet langer pikte dat vrouwen niks mochten. Meisjes mochten niet studeren en ook niet stemmen als er verkiezingen waren. Aletta Jacobs, zo heette dat meisje, lukte het om toch naar de hbs (zo heette de havo en het vwo toen) te gaan.

Mannen en vrouwen zijn gelijk

Later ging ze medicijnen studeren aan de Groningse universiteit en zo werd ze de eerste vrouwelijke huisarts van Nederland. Aletta had geen zin om te doen wat hoorde en bleef knokken voor gelijke rechten voor man en vrouw. Ze was een echte feministe. Zo streed ze er ook voor dat vrouwen mochten stemmen. Ook dat lukte. Mannen en vrouwen zijn gelijk, vond Aletta.

Vrouwenrechten

Toen ze trouwde moest ze bij de plechtigheid beloven om gehoorzaam te zijn aan haar echtgenoot. Zo was dat toen. Onder protest deed ze dat, maar alleen omdat ze zoveel van haar man hield. Veel mannen in die tijd werden boos op Aletta om haar strijd voor vrouwenrechten. Nu zijn we juist heel trots op haar. In bijna alle steden is wel een straat, plein of school vernoemd naar Aletta Jacobs.