Anne Frank

Werkstukken en spreekbeurten

Anne Frank was een Joods meisje dat ondergedoken zat tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zij schreef een dagboek dat later over de hele wereld bekend werd. Ze gaf een naam aan haar dagboek. Waarom zou je een dagboek een naam geven?

De familie Frank

Anne Frank woonde met haar familie in Duitsland. Daar kwamen in 1933 de nationaal-socialisten aan de macht. Ze worden nazi's genoemd. Zij gaven de Joden de schuld van de werkloosheid in Duitsland. Anne's vader zocht daarom werk in Nederland. De familie ging in Amsterdam wonen.

Tweede Wereldoorlog

Op 10 mei 1940 viel Duitsland ons land aan. Na vijf dagen vechten gaf Nederland zich over. Duitsland bezette ons land: zij namen de leiding in Nederland. Het was oorlog. Langzaam veranderden er dingen in Nederland. Joodse mensen moesten een Jodenster dragen. Dit was een ster van gele stof met het woord Jood erop. Zo kon je zien wie Joods was. Joden mochten niet meer naar restaurants. Hun kinderen moesten naar aparte scholen. Duitse soldaten pakten Joodse mensen op. Dit heette een razzia. De Joden werden naar concentratiekampen gestuurd. Dat zijn kampen waar mensen gevangenzaten en moesten werken voor de Duitsers. Veel van deze mensen hebben de concentratiekampen niet overleefd.

Onderduiken

Het werd in Nederland steeds gevaarlijker voor Joodse mensen. Velen probeerden onder te duiken: ze verstopten zich. Miep Gies was de secretaresse van Anne's vader. Zij hielp de familie met onderduiken. De familie verstopte zich in een huis achter het kantoor van Anne's vader. Dit was het Achterhuis. Niemand mocht weten dat er mensen in het pand waren. Ze moesten daarom heel stil zijn. In augustus 1944 werden ze verraden en gearresteerd. Via het kamp Westerbork kwam Anne in een concentratiekamp in Polen. In het voorjaar van 1945 overleden Anne en haar zus Margot in het concentratiekamp Bergen-Belsen in Duitsland.

Kitty

Toen Anne in het Achterhuis zat, schreef ze een dagboek. Ze beschouwde haar dagboek als haar beste vriendin en noemde haar Kitty. Het dagboek heeft Anne Frank na haar dood wereldberoemd gemaakt.