Archeologie

Werkstukken en spreekbeurten

Vind jij het interessant om te onderzoeken hoe mensen vroeger leefden? En ben jij niet bang om je handen vuil te maken? Archeologen bestuderen zelfs oude poep!

Hoe oud is het?

Onder de grond liggen overblijfselen van vroeger. Archeologie is het bestuderen van deze vondsten. Op deze manier komen we meer te weten over hoe mensen en volken vroeger leefden. Onderzoekers van archeologische vondsten worden archeologen genoemd. Maar hoe weten zij nou hoe oud een voorwerp of vondst is? Soms is dat makkelijk te ontdekken. Bijvoorbeeld: een archeoloog vindt een Romeinse munt waarop de keizer staat afgebeeld die regeerde toen de munt gemaakt werd. Dat is een makkie! Maar meestal is het een stuk moeilijker om uit te zoeken hoe oud iets is. Toch zijn archeologen daar erg handig in. Ze zien bijvoorbeeld aan scherven van aardewerk aan de vorm, de kleur of de versiering hoe oud het is. Grappig, hè?

Onderzoek

Weet jij hoe zo'n onderzoek in zijn werk gaat? Eerst begint de archeoloog met een veldonderzoek. Hij bekijkt dan of hij in de bodem vondsten kan verwachten. Als dat zo is, dan volgt er een opgraving en vervolgens wordt in een laboratorium alles onderzocht. Als dat allemaal gedaan is, beschrijft de archeoloog zijn vondsten in een verslag.

Overal voorwerpen

Oude schatten kun je eigenlijk overal wel vinden. Zo worden op begraafplaatsen of onder water ook veel voorwerpen gevonden. Schatten die onder water zijn gevonden, zien er meestal nog goed uit. Dit komt doordat onder water materialen goed bewaard blijven, omdat er geen zuurstof bij kan. Een beerput is ook interessant voor archeologen. Boven zo'n put poepten mensen vroeger. Aan deze oude poep kunnen archeologen zien wat mensen vroeger aten. Ook gooiden mensen weleens hun rotte kiezen in zo'n beerput. Vies werkje, hè, om in zo'n put te gaan graven?