De Hanze

Werkstukken en spreekbeurten

De Hanze ontstond in de veertiende eeuw. Het was een samenwerking tussen kooplieden uit verschillende steden. Weet jij waarom dit verbond werd opgericht?

Kooplieden

De eerste kooplieden waren marskramers. Ze trokken met hun koopwaar van stad naar stad. Halverwege de middeleeuwen werd de handel steeds belangrijker. In Nederland, Duitsland en Italië ontstonden belangrijke handelssteden langs de kust en langs rivieren. Kooplieden werden steeds machtiger en rijker. Het waren ondernemers met personeel en verschillende schepen. Nederlandse kooplieden verkochten meestal lood en ijzer aan landen rond de Middellandse Zee. Daarvandaan namen ze zout, olie en wijn mee terug. Kooplieden hadden vaak veel te vertellen in het stadsbestuur.

Hanze

Steden rond de Noordzee en de Oostzee gingen samenwerken. Ze deden dit om sterker te staan tegenover andere handelssteden en tegen zeerovers. Dit verbond was de Hanze. In de veertiende eeuw waren ongeveer honderd steden bij deze stedenbond aangesloten. Enkele Nederlandse Hanzesteden waren Kampen, Zutphen, Zwolle en Deventer. Een belangrijke Hanzestad in Duitsland was Lübeck. Hier kwamen vertegenwoordigers van de Hanzesteden iedere drie jaar bij elkaar om te vergaderen. De Hanzesteden gebruikten allemaal dezelfde maten en gewichten. Ze maakten ook afspraken over geld.

Handelsschepen

In de middeleeuwen waren er bijna geen begaanbare wegen. De makkelijkste route om handel te drijven, was over zee. Men bouwde ronde, zware schepen om op de Oostzee te varen. Ze waren niet erg snel, maar ze konden tegen een flinke storm. Ook kon er veel handelswaar in meegenomen worden. Deze schepen noemen we koggeschepen. Door de bouw van betere schepen nam de handel flink toe.