Erasmus

Werkstukken en spreekbeurten

Wist je dat Erasmus in Rotterdam geboren werd? Daar is bijvoorbeeld een brug naar hem vernoemd.

Erasmus

Erasmus werd geboren in Rotterdam rond 1469. Zijn volledige naam was Desiderius Erasmus. Zijn moeder wilde graag dat hij monnik werd en stuurde hem naar een klooster. Hij werd priester en mocht in Parijs in Frankrijk gaan studeren. Daar kreeg hij vrienden die het Grieks en Latijns van de oude Grieken en Romeinen bestudeerden. Ze noemden zichzelf humanisten.

Humanist

Humanisten bekeken dingen op een andere manier. Erasmus was het met hun ideeën en idealen eens en werd ook humanist. In de middeleeuwen bepaalde de kerk wat de mensen mochten denken. Maar Erasmus vond het belangrijk dat mensen zélf gingen nadenken over de wereld, over andere mensen en over zichzelf. En dat ze verschillende opvattingen over het geloof mochten hebben.

Lof der zotheid

Erasmus vond de oude vertaling van de Bijbel niet goed genoeg. Bovendien kon niet iedereen de Bijbel lezen. Daarom herschreef hij delen en vertaalde ze ook naar andere talen. Erasmus schreef zelf ook veel boeken, vooral over godsdienst en opvoeding. Zijn bekendste boek heet Lof der zotheid. In dat boek schreef hij wat er mis was met de kerk en de maatschappij in de tijd waarin hij leefde. Erasmus was zelf christelijk, maar was het er niet mee eens dat de kerk zo veel macht had. Ook vond hij dat geestelijken het verkeerde voorbeeld gaven. Ze wilden rijk zijn, hielden ervan om veel te eten en te drinken en dachten alleen aan zichzelf en niet aan andere mensen. In het boek Lof der zotheid maakte Erasmus met grappen de maatschappij en de kerk belachelijk. 

Bekend

Erasmus was een van de grootste geleerden van zijn tijd. Er bestaan veel portretten en standbeelden van hem. Ook zijn veel dingen naar hem vernoemd. In Rotterdam vind je bijvoorbeeld de Erasmusbrug, de Erasmuslijn, de Erasmus Universiteit en het Erasmus Medisch Centrum. Erasmus is ook bekend van zijn spreekwoorden. Hij bedacht en verzamelde er wel meer dan 4600. Veel daarvan gebruiken we nu nog steeds. Je hebt bijvoorbeeld deze vast weleens gehoord: ‘Twee vliegen in één klap slaan.’ (Betekenis: twee problemen tegelijk oplossen.)