Hunebedden

Werkstukken en spreekbeurten

Hunebedden zijn gemaakt van grote keien. Een zwaar werkje! Weet jij waarvoor ze gemaakt zijn?

Wat zijn hunebedden?

Wetenschappers denken dat hunebedden resten van stenen grafkamers zijn. In het noorden van ons land leefde ongeveer 5400 jaar geleden een boerenvolk. Zij begroeven hun doden niet, maar legden hen in deze grafkamers. Archeologen (wetenschappers die opgravingen doen) denken dat het massagraven waren. Dat betekent dat er meerdere doden in hetzelfde hunebed werden begraven. Er zijn 54 hunebedden in Nederland: 52 in de provincie Drenthe en 2 in de provincie Groningen. Het grootste hunebed is wel 23 meter lang en vind je in Borger (Drenthe).

Zwerfkeien

Zo'n 150.000 jaar geleden beleefde de aarde een strenge ijstijd. Enorme ijslagen kwamen uit Zweden en Finland naar ons land toe. Ze sleepten een dikke laag van leem en keien met zich mee. Leem lijkt op klei. De keien noem je zwerfkeien. Toen het warmer werd, smolt het ijs. De dikke laag leem en keien bleven op de Nederlandse bodem achter. Deze keien gebruikten de boeren om hunebedden te bouwen.

Hunebedbouwers

De boeren, die de hunebedden bouwden, leefden van landbouw en veeteelt. Ze verbouwden vlas, gerst, tarwe en bonen op hun akkers. Ze hadden schapen, varkens en geiten. Ook waren het pottenbakkers. De meest voorkomende pot had een trechtervormige hals. Daarom heet dit volk ook wel het Trechterbekervolk. In sommige hunebedden zijn scherven van zulke potten gevonden.