Inca's

Werkstukken en spreekbeurten

Je weet misschien dat de Inca's indianen in Zuid-Amerika waren. Maar wat is er met ze gebeurd?

Koninkrijk

De Inca's waren een indianenvolk. Ze woonden aan het eind van de vijftiende eeuw in een reusachtig rijk. Hun rijk heette 'het Rijk van de Vier Windstreken'. Het strekte zich uit van Ecuador tot Chili in Zuid-Amerika. De koning van de Inca's had alle macht. Hij werd beschouwd als een god en was erg rijk. De vier gewesten van het rijk werden elk bestuurd door een prefect. Dat waren edelen en meestal familie van de koning. De Inca's hadden geen geld, maar de bevolking moest wel belasting betalen. Ze betaalden dit met dekens, kleding en producten van het land. Om te zorgen dat het land goed bestuurd kon worden, legden de Inca's een uitgebreid wegennet aan.

Dagelijks leven

De Inca's werkten een deel van het jaar voor de staat. Ze hielpen bijvoorbeeld bij het bouwen van tempels en het aanleggen van kanalen. De Inca's moesten hard werken, maar ze hadden het niet slecht. De staat had voorraadkamers met voedsel en kleding voor als er een ramp was. Ook voor oude mensen zorgde de staat goed. De god van de zon was de belangrijkste god van de Inca's. De koning was rechtstreeks verbonden met de zon. Volken die onder het bestuur van de Inca's kwamen, mochten voor een deel hun eigen goden blijven vereren.

Het einde van het rijk

In 1532 bereikten de Spanjaarden de noordkust van Peru. Hun leider was Francisco Pizarro. Ze vermoordden de koning en vernielden tempels en paleizen. De Spanjaarden hadden vuurwapens, waarmee ze veel Inca's konden doden. Veel anderen stierven door Europese ziektes. De Inca's moesten zich bekeren tot het christendom. De Spanjaarden hebben veel goud omgesmolten en meegenomen naar Spanje. In de bergen zijn nog wel overblijfselen van Incasteden te vinden. Ook leven veel Zuid-Amerikaanse volken nog op een manier die veel lijkt op die van de Inca's.