Indianen

Werkstukken en spreekbeurten

De bekendste indianen zijn toch wel de prairie-indianen. Maar er waren meer indianenstammen. En wat denk jij, bestaan er nog steeds indianen?

Niet Indië, maar Amerika

Indianen danken hun naam aan een vergissing. De ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus zocht in 1492 een vaarroute naar Indië. Toen hij in Amerika terechtkwam, dacht hij dat hij in Indië was. De mensen die hij tegenkwam, noemde hij daarom indianen. Later kwam men erachter dat Columbus zich vergist had, maar de indianen hielden hun naam.

Stammen

De naam indianen is eigenlijk een verzamelterm waarmee alle oorspronkelijke volkeren van Noord-, Midden- en Zuid-Amerika worden bedoeld. Indianen zijn onder te verdelen in verschillende stammen. Allemaal hebben ze hun eigen, taal, cultuur en gewoonten.

Noord-Amerika

De indianen die je vaak op tv ziet, zijn de indianen die met pijl en boog op paarden over de prairie reden en woonden in tenten (tipi's). Zij waren nomaden en trokken rond van de ene naar de andere plek. Ze leefden van de jacht op bizons. Deze indianen droegen veren in hun haar als teken van moed. Bekende indianenstammen zijn de Sioux en de Cheyennes.

Midden-Amerika

In Mexico en Guatemala woonden de Azteken en de Maya's. Zij woonden in steden en dorpen en leefden vaak van de landbouw. Toen de Spanjaarden naar Midden-Amerika kwamen, werd hun cultuur vernietigd. Er wonen nog wel nakomelingen van de Maya's in deze landen.

Zuid-Amerika

In het Andesgebergte in Peru woonden de Inca's. Honderden jaren geleden heersten zij over het Andesgebergte. De Incacultuur bestaat niet meer, maar nakomelingen van de Inca's wonen nog steeds in Peru en de buurlanden. In het gebied rondom de rivier de Amazone in het oosten woonden allerlei stammen Amazone-indianen. In het Amazonegebied wonen nog steeds stammen die op dezelfde manier leven als een paar honderd jaar geleden. Maar hun woongebied wordt wel bedreigd, want grote stukken oerwoud worden gekapt om plaats te maken voor mijnen en wegen.