Inheemse bevolking van Amerika

Werkstukken en spreekbeurten

De inheemse bevolking van Amerika bestaat uit heel veel verschillende stammen. Welke stammen ken jij al?

Niet Indië, maar Amerika

De inheemse bevolking van Amerika, of in het kort: inheemsen, worden vaak indianen genoemd. Toch is dit niet hun echte naam, maar een vergissing. De ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus zocht in 1492 een vaarroute naar Indië. Toen hij in Amerika terechtkwam, dacht hij dat hij in Indië was. De mensen die hij tegenkwam, noemde hij daarom indianen. Later kwamen mensen erachter dat Columbus zich vergist had. Toch noemen veel mensen de oorspronkelijke bewoners van Amerika nog steeds indianen.

Stammen

De inheemse bevolking van Amerika is eigenlijk een verzamelterm waarmee alle oorspronkelijke volkeren van Noord-, Midden- en Zuid-Amerika worden bedoeld. Inheemsen zijn te verdelen in verschillende stammen. Allemaal hebben ze hun eigen, taal, cultuur en gewoonten.

Noord-Amerika

De inheemsen die je vaak op tv ziet, reden met pijl en boog op paarden over de prairie en woonden in tenten, tipi's. Zij waren nomaden: ze trokken rond van de ene naar de andere plek. Ze leefden van de jacht op bizons. Deze inheemsen droegen veren in hun haar als teken van moed. Bekende inheemse stammen zijn de Sioux en de Cheyennes.

Midden-Amerika

In Mexico en Guatemala woonden de Azteken en de Maya's. Zij woonden in steden en dorpen en leefden vaak van de landbouw. Toen de Spanjaarden naar Midden-Amerika kwamen, werd hun cultuur vernietigd. Er wonen nog wel nakomelingen van de Maya's in deze landen.

Zuid-Amerika

In het Andesgebergte in Peru woonden de Inca's. Honderden jaren geleden heersten zij over het Andesgebergte. De Incacultuur bestaat niet meer, maar nakomelingen van de Inca's wonen nog steeds in Peru en de buurlanden. In het gebied rondom de rivier de Amazone in het oosten woonden allerlei stammen. In het Amazonegebied wonen nog steeds stammen die op dezelfde manier leven als een paar honderd jaar geleden. Maar hun woongebied wordt wel bedreigd, want grote stukken oerwoud worden gekapt om plaats te maken voor mijnen en wegen.