Karel de Grote

Werkstukken en spreekbeurten

Karel de Grote kon niet schrijven, maar vond onderwijs en leren wel heel belangrijk. Grappig, hè?

Koning en keizer

Karel de Grote erfde samen met zijn broer Carloman in 768 het koninkrijk van zijn vader. Dat was toen nog een stuk kleiner dan het Frankische Rijk waarover Karel jaren later zou regeren. In het jaar 800 werd Karel door de paus in Rome ook nog gekroond tot keizer. Karel de Grote was dus een machtig man!

Saksen

Karel de Grote voerde veel oorlogen om zijn rijk uit te breiden. Zo vocht hij jarenlang tegen de Saksen. Zij woonden in het noordoosten van Europa, waar nu Duitsland is. De Saksen geloofden in meerdere goden. Maar Karel wilde dat iedereen zou geloven in zijn God, die van de christelijke kerk.

Vader van Europa

Karel de Grote wordt ook wel de vader van Europa genoemd. Zijn rijk was namelijk bijna net zo groot als dat Europa nu is. En hij voerde er zaken in die nu nog steeds belangrijk zijn, zoals onderwijs. Karel was een groot liefhebber van grammatica en filosofie en zorgde ervoor dat er overal in het Frankische Rijk scholen kwamen. Hij verdeelde zijn land in gouwen, een soort provincies. Deze werden bestuurd door gouwgraven. Dat waren (vaak rijke) vertrouwelingen van Karel. Karel ging regelmatig langs zo’n gouwgraaf om te horen en zien of alles nog wel goed ging in de gouw. Zo kon hij controle houden over zijn rijk.