Max Havelaar

Werkstukken en spreekbeurten

'Max Havelaar' is een boek dat gaat over de uitbuiting van de bevolking in Nederlands-Indië. De schrijver wilde dat er een einde zou komen aan oneerlijke handel. Wat is de Engelse term voor eerlijke handel?

Wie is Max Havelaar?

Max Havelaar is de hoofdpersoon uit het gelijknamige boek. Het beroemde boek is in het jaar 1859 geschreven door de schrijver Multatuli. Dat is niet zijn echte naam, maar een schuilnaam. Zijn echte naam is Eduard Douwes Dekker. Eduard was een Nederlander. Toen hij 18 jaar was, ging hij naar Nederlands-Indië. Vroeger was Indonesië een kolonie van Nederland en heette toen Nederlands-Indië. Eduard werkte daar als ambtenaar.

Hij zag er dat boeren heel hard moesten werken, maar er slecht voor betaald kregen. Ze werden gedwongen om producten te verbouwen zoals koffiebonen, cacaobonen en suikerriet. Zulke producten konden Nederlanders namelijk voor veel geld verkopen. Maar de boeren kregen er bijna niets voor. Ook was er minder ruimte om rijst te verbouwen, het voedsel dat de boeren zelf aten. De boeren waren dus arm en hadden honger. Hij was daar zo boos over dat hij er een boek over schreef. Het boek gaat eigenlijk over Eduard zelf en wat hij zag en meemaakte in Nederlands-Indië. Maar omdat hij wist dat het boek voor opschudding zou zorgen, heeft hij de hoofdpersoon uit zelfbescherming Max Havelaar genoemd.

(On)eerlijke handel

Toen het boek 'Max Havelaar' verscheen, werd het een succes. Iedereen vond dat Multatuli zo mooi kon schrijven. De schrijver was hier wel wat teleurgesteld over. Het was juist zijn bedoeling om de mensen in Nederland wakker te schudden. Hij wilde dat de mensen geschokt waren door zijn verhaal over de uitbuiting in Nederlands­-Indië. En dat er een einde zou komen aan de oneerlijke handel.

Tegenwoordig wordt ‘Max Havelaar’ nog steeds gelezen.Nu heeft het wel veel mensen aan het denken gezet. Er is in 1988 zelfs een stichting ontstaan die Max Havelaar heet. Deze bekijkt of producten uit ontwikkelingslanden wel eerlijk verhandeld worden. Als dat het geval is, zie je op de verpakking van het product het keurmerk, een tekentje, van Stichting Max Havelaar. Je noemt het dan fair trade. Dat is Engels voor eerlijke handel.