Prehistorie

Werkstukken en spreekbeurten

De prehistorie is het vroegste tijdperk in de menselijke geschiedenis. De prehistorie wordt ook wel oertijd genoemd. Hoe leefden de mensen toen eigenlijk?

Wat is de prehistorie?

De prehistorie is eigenlijk de periode vanaf het ontstaan van de aarde tot aan het begin van de geschiedenis. Maar dat zijn miljoenen jaren! En wanneer begint de geschiedenis? Omdat prehistorie dan een wel erg ruim begrip is, hebben wetenschappers een periode vastgesteld. De prehistorie is de periode vanaf dat de eerste mensen leefden die eruitzagen zoals wij, tot aan de uitvinding van het schrift. Prehistorie betekent letterlijk voorgeschiedenis. Het is dus de tijd vóórdat mensen gingen opschrijven hoe zij leefden. Ze maakten wel rotstekeningen. En archeologen vinden bij opgravingen vaak spulletjes uit die tijd. Bijvoorbeeld pijlpunten, potscherven, munten, werktuigen en sieraden. Daardoor weten we toch veel over hoe mensen in de prehistorie leefden.

Hoe leefden mensen in de prehistorie?

In de prehistorie woonden mensen in zelfgemaakte hutjes of in grotten. Mannen jaagden op bijvoorbeeld mammoeten en rendieren voor vlees. En vrouwen verzamelden bessen, vruchten, noten, knollen, wortels en bladgroenten die je kon eten. Daarom noem je de mensen die toen leefden jager-verzamelaars. Wat later in de prehistorie gingen mensen zelf eten verbouwen en werden ze boer.

Drie perioden

Je kunt de prehistorie verdelen in drie delen. De steentijd, de bronstijd en de ijzertijd. Eigenlijk zeggen de namen het al. In de steentijd werd het meeste van steen gemaakt, zoals messen en pijlpunten om mee te jagen. Ook werd er veel gemaakt van botten van dieren of van hout. Metalen bestonden toen nog niet. Aan het einde van de steentijd werden de bekende hunebedden gebouwd. In de bronstijd werd brons uitgevonden. Daar werden ketels, gereedschap, munten en sieraden van gemaakt. In de ijzertijd werd het nog stevigere ijzer uitgevonden.