Ridders

Werkstukken en spreekbeurten

Je weet dat ridders maliënkolders of harnassen droegen. Maar weet je ook waarom? En wat weegt dat wel niet, zo'n ijzeren pak?

Soldaten te paard

De eerste ridders waren gewone soldaten te paard. Ze vochten voor een heer of graaf. Omdat de ridders hoog op een paard zaten, liepen ze een stuk minder gevaar en konden ze soldaten te voet gemakkelijk verslaan. Later waren ridders belangrijk in de kruistochten. Ze vochten tegen de mohammedanen, vooral in het gebied waar nu Israël ligt. Hierdoor keken rijke mensen van adel erg tegen hen op. Edelen wilden toen ook ridder worden. Na een tijd konden gewone mensen zelfs geen ridder meer worden. De titel van ridder werd door adellijke vaders overgedragen op hun zonen.

Hoe werd je ridder?

Jongens van een jaar of acht gingen eerst als page (knecht) in dienst bij een adellijk gezin. Als ze ongeveer veertien jaar waren, werden ze schildknaap. Ze hielpen dan een meester in het leger. Ze leerden paardrijden en vechten. Maar ze leerden ook hoe ze zich netjes en beleefd moesten gedragen. Na de opleiding werden de jongens door de koning tot ridder 'geslagen'. De koning raakte bij de plechtigheid hun schouder aan met zijn zwaard. De ridders beloofden dan trouw te zijn aan de koning.

Harnas

Een maliënkolder was een harnas dat bestond uit zo'n 40.000 ijzeren ringetjes. Het woog ongeveer 10 kilo. Maar een dunne speer kon door de ringetjes heenkomen. Langzamerhand gingen ridders daarom steeds meer ijzeren platen over hun maliënkolder dragen. Rond 1400 droegen ridders echte harnassen. Deze harnassen wogen wel 25 kilo! Een harnas werd op maat gemaakt door een smid en was daardoor erg duur. Over het harnas heen droeg de ridder een overkleed, waaraan iedereen kon zien wie hij was. Hij droeg dit ook als bescherming tegen de zon, want je kunt je wel voorstellen dat zo'n ijzeren harnas snel heet werd!