Bach

Werkstukken en spreekbeurten

Hou jij van klassieke muziek? Johann Sebastian Bach bedacht en schreef zulke muziek. Hij leeft al lang niet meer, maar zijn muziek wordt nog steeds over de hele wereld gespeeld.

Jeugd

Johann Sebastian Bach werd geboren op 21 maart 1685. Het gezin was niet erg rijk. Toen Johann Sebastian negen jaar was, stierf zijn vader. Een jaar later overleed zijn moeder. Vanaf toen woonde hij bij zijn oudste broer Johann Christoph. Hij volgde het gymnasium en kreeg muziekles van zijn broer. Eerst zong hij in koren. Toen in de pubertijd zijn stem veranderde, ging hij instrumenten bespelen die hij graag hoorde. Bach werd ook componist en dirigent. Een componist is iemand die muziekstukken bedenkt en schrijft. Een dirigent is de leider van een orkest. 

Barok

Bach hoorde bij de muzikale stroming barok. Barokmuziek kenmerkt zich door:

  • beweeglijkheid
  • spreekt je gevoel aan
  • sierlijk en licht gespeeld

Matthäus Passion

Het bekendste werk dat Bach heeft gecomponeerd, is de Matthäus Passion. Dit vertelt het lijdensverhaal van Jezus volgens zijn leerling Mattheus. Het muziekstuk is in 1727 geschreven. Het hoort bij de grootste meesterwerken uit de baroktijd. Bekend van Bach zijn ook de Brandenburgse concerten. Bach heeft ontzettend veel muziek gecomponeerd. Muziek voor koren en hele orkesten, maar ook voor een paar instrumenten samen of alleen.

Blind

De laatste jaren van zijn leven werd Bach blind. Hij stierf op 28 juli 1750. Tijdens zijn leven was Bach eerder bekend als musicus en orgelkenner dan als componist. Pas 75 jaar na zijn dood werd zijn muziek door de componist Felix Mendelssohn-Bartholdy in ere hersteld. Mendelssohn voerde ook de nu zeer bekende Matthäus Passion voor het eerst weer uit.