Schilderkunst

Werkstukken en spreekbeurten

Al vanaf de prehistorie schilderen mensen. Bijvoorbeeld op de wanden van een grot en op de muren van een piramide. Toch was dat nog geen echte schilderkunst. Kun jij beroemde kunstschilders noemen?

Geschiedenis

Tekeningen en schilderijen hoorden tot in de middeleeuwen vaak bij het geloof. De kerk gebruikte schilderijen om mensen te herinneren aan de Bijbel. Veel mensen konden zelf niet lezen. Daarom werd er over een verhaal uit de Bijbel een schilderij gemaakt. Rond de vijftiende eeuw veranderde dit. Wat er óp het schilderij stond, werd minder belangrijk. De manier van schilderen werd juist wel belangrijk. Het moest zo echt mogelijk lijken. De schilders gingen nadenken hoe ze dit het beste konden doen. Schilderen werd een echte kunst. De makers werden kunstenaars en hun werk werd schilderkunst genoemd.

Stijlen en stromingen

Een kunstenaar heeft vaak een bijzonder idee. Met dit idee maakt hij het schilderij. De manier waarop hij dit doet, wordt stijl genoemd. Iedere kunstenaar heeft zijn eigen stijl. Vaak lijkt de aanpak van een groep kunstenaars in een bepaalde tijd op elkaar. Ze hebben dan dezelfde ideeën over wat ze willen schilderen en hoe ze dat willen doen. Dit wordt ook wel stroming genoemd. Door dingen die in de wereld gebeuren, veranderen stromingen en stijlen. Denk maar eens aan oorlog of armoede. Enkele bekende stromingen zijn het expressionisme, het impressionisme en het kubisme.

Rijksmuseum

In het Rijksmuseum in Amsterdam kun je beroemde schilderijen bekijken. Deze zijn gemaakt tussen de middeleeuwen en nu. Er zijn in het Rijksmuseum 80 zalen met heel veel schilderijen. Deze hangen op verschillende afdelingen van het museum. Ze zijn ingedeeld naar de tijd waarin ze zijn geschilderd. Het beroemdste schilderij van het Rijksmuseum is De Nachtwacht. Dit is geschilderd door de Nederlandse schilder Rembrandt van Rijn. Er komen jaarlijks meer dan twee miljoen bezoekers in het museum.