Duitsland

Werkstukken en spreekbeurten

Duitsland ligt midden in Centraal-Europa. Het grenst in het noorden aan de Noordzee en in het oosten aan de Oostzee. Duitsland heeft wel negen buurlanden, waaronder Nederland. Weet jij welke landen nog meer?

Buurlanden en hoofdstad

Duitsland is een groot land. Het grenst aan Nederland, Frankrijk, Luxemburg, België, Denemarken, Polen, Tsjechië, Oostenrijk en Zwitserland. De hoofdstad van Duitsland is Berlijn.

Landschap

Duitsland heeft een heel wisselend landschap. In het zuidoosten vind je hoge bergen. Dit zijn de Beierse Alpen. In het midden van Duitsland ligt een bergachtig gebied met heuvels en bossen. In het noorden zijn heidevelden en meren. Langs de Oostzeekust liggen zandstranden. Door Duitsland stromen twee grote rivieren: de Rijn en de Elbe. De Rijn stroomt door een bijzonder gebied met wijngaarden en kastelen.

Landbouw en industrie

Ongeveer de helft van Duitsland bestaat uit landbouwgrond. Toch is maar drie procent van de werkende Duitsers boer, maar het land verbouwt wel twee derde van zijn eigen voedsel. Duitse boeren verbouwen vooral granen en suikerbieten. Duitsland produceert ook veel melk en vlees. Verder is het een belangrijk industrieland. De helft van de werkende Duitsers werkt in fabrieken. Het Ruhrgebied is het grootste industriegebied. Belangrijke producten zijn auto's, elektrische apparaten en chemicaliën.

Oost en West

Na de Tweede Wereldoorlog bestond Duitsland uit Oost-Duitsland en West-Duitsland. Het oostelijk deel van Duitsland werd na de oorlog bezet door de Sovjet-Unie. Het hoorde daardoor bij Oost-Europa. Oost-Europa werd toen door communisten geregeerd. West-Duitsland hoorde bij West-Europa. De oude hoofdstad Berlijn werd door een muur in tweeën gedeeld. In november 1989 werd de communistische regering in Oost-Duitsland ten val gebracht. Duitsland werd weer één land. Maar er is nog steeds een groot verschil tussen het arme oosten en het rijke westen.