Boeddhisme

Werkstukken en spreekbeurten

Wist je dat als boeddhisten een tempel bezoeken, ze hun handen samenvouwen bij wijze van groet? Dan knielen ze en buigen drie keer voor het beeld van Boeddha. Daarna offeren ze bloemen, kaarsen, wierook of voedsel.

Ontstaan

Het boeddhisme is ongeveer 2500 jaar geleden ontstaan in India. De leraar was Siddharta Gautama. Hij leefde in de zesde eeuw voor Christus in India. Siddharta Gautama werd de Boeddha genoemd. Boeddhisten gebruiken zijn leer voor hun leven en om de wereld om hen heen te begrijpen. Ze noemen deze leer dharma of Boeddha-dharma. Dit betekent de waarheid of leer van Boeddha. Onder de eerste boeddhisten waren monniken die lange reizen maakten door India en ook daarbuiten. Ze wilden de leer van Boeddha overal vertellen.

Nirvana

Boeddhisten geloven dat er een cirkel is van geboorte, leven, dood en wedergeboorte. Ze geloven dat iemand die sterft steeds opnieuw geboren wordt. Dit gaat net zolang door tot iemand de Verlichting bereikt. Verlichting betekent in staat zijn om dingen te zien zoals ze werkelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan het licht aandoen in het donker om beter te zien. Als iemand de verlichting bereikt, kan hij of zij uit de cirkel van geboorte en dood breken. Dit uitbreken wordt het Nirvana genoemd. Het is de volmaakte vrede.

Asala Perahera

Met Asala Perahera herdenken boeddhisten over de hele wereld de eerste prediking van Boeddha. In Sri Lanka is het zelfs een nationale feestdag. Het belangrijkste onderdeel van het feest is een spectaculaire optocht met fakkels. Deze vindt 's nachts bij volle maan plaats. Er lopen meer dan honderd olifanten mee die prachtige kleden dragen. De olifanten dragen allemaal doosjes met kopieën van overblijfselen van belangrijke boeddhisten. De echte overblijfselen zijn veel te kostbaar. In de optocht lopen ook dansers, muzikanten en vuurvreters mee. Er wordt vuurwerk afgestoken en er wordt wierook gebrand.