Christendom

Werkstukken en spreekbeurten

Wist je dat het christendom de meeste volgelingen van alle godsdiensten ter wereld heeft? Dit zijn over de hele wereld ongeveer 1800 miljoen mensen. Christenen geloven in God en Jezus Christus.

Wat geloven christenen?

Christenen geloven dat er één God is. Deze bestaat uit drie personen: God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest. Dit wordt de Drie-eenheid genoemd. Dit is best moeilijk, maar het is wel de basis van de christelijke leer over God. Misschien helpt het als je denkt aan water, stoom en ijs. Deze zijn ook verschillend, maar horen toch bij elkaar. God is de liefhebbende vader die goed zorgt voor wat hij geschapen heeft. Jezus, God de Zoon, kwam op aarde om te prediken en te onderwijzen. Hij vertelde aan de mensen hoe God wilde dat de mensen zouden leven en zich gedragen.

De rooms-katholieke kerk

Ongeveer 900 miljoen mensen, de helft van alle christenen, zijn rooms-katholiek. De paus is het hoofd van de rooms-katholieke kerk. De geestelijken worden priesters en bisschoppen genoemd. Alleen mannen kunnen in de rooms-katholieke kerk priester worden en ze mogen niet trouwen. Deze kerk vindt heiligen en de Maagd Maria, de moeder van Jezus, heel belangrijk. De belangrijkste rooms-katholieke kerkdienst wordt de mis genoemd. Andere christelijke stromingen zijn het protestantisme en de orthodoxe kerk.

Pasen

Pasen is het belangrijkste en meest blije christelijke feest. Christenen herdenken de dood van Jezus en vieren zijn opstanding. De week voor Pasen wordt de Heilige Week genoemd. Witte Donderdag is de dag waarop Jezus het Laatste Avondmaal gebruikte. Goede Vrijdag is de plechtigste dag van het jaar. Dit is de dag dat Jezus is gestorven. Paaszondag is de meest blije dag. De christenen vieren dat Jezus opstond uit zijn graf. Hiermee toont Jezus aan dat de dood niet het einde is. Het is een nieuw begin van leven met God.