Hindoeïsme

Werkstukken en spreekbeurten

Wist je dat hindoes hun erediensten houden in gebouwen die ze mandir of tempels noemen? Overal in India staan tempels. Ook in andere landen waar hindoes zich hebben gevestigd zijn tempels gebouwd.

Ontstaan

Niemand weet wanneer het hindoeïsme precies is ontstaan. Veel hindoes zeggen dat de godsdienst is voortgekomen uit de plaatselijke geloven langs de Indus-rivier in Pakistan. Zo'n 3500 jaar geleden kwam er een vijandig volk, de Ariërs, dit gebied binnen. Het geloof van deze Ariërs mengde zich met het geloof van de plaatselijke bevolking. Door het samengaan van deze geloven is de basis gelegd voor het hindoeïsme. De meeste hindoes wonen in India.

Kastenstelsel

Hindoes zijn onderverdeeld in vier klassen of kasten. In welke groep ze vallen, hangt af van het werk dat ze doen. De hoogste kaste is die van de brahmanen of priesters. Daarna komen de kshatriya's: de soldaten en edelen. Onder hen komen de vaishya's of kooplieden. De vierde en laagste kaste is die van de sudra's ofwel de gewone arbeiders. Daarnaast is er nog een vijfde groep mensen die buiten het kastenstelsel staan. Zij knappen de smerigste klusjes op en worden paria's genoemd. Je wordt geboren in een bepaalde kaste, maar nadat je bent overleden kun je herboren worden in een hogere of lagere kaste. Dit wordt reïncarnatie genoemd.

Goden

De drie belangrijkste goden van de hindoes zijn Brahma, Vishnu en Shiva. Brahma is de belangrijkste, de schepper van het heelal. Ook is hij god van de wijsheid. Brahma wordt vaak afgebeeld met meerdere gezichten. Dit om aan te tonen dat hij over alle windrichtingen regeert. Vishnu is de beschermer van het heelal. Vishnu wordt afgebeeld met vier armen. Hij houdt hiermee een trompet, een lotusbloem, een discus en een knuppel vast. Shiva is de verwoester van het heelal. Hij wordt vaak dansend afgebeeld. Dit om de energie uit te beelden die door de wereld stroomt. Deze veroorzaakt geboorte en dood.