Islam

Werkstukken en spreekbeurten

Dat de moskee de plek is waar moslims samenkomen, dat wist je misschien al. Maar wist je ook dat de islam uit drie stromingen bestaat?

Ontstaan

In ongeveer 570 na Christus werd in de Arabische stad Mekka de profeet Mohammed geboren. Toen Mohammed veertig jaar was, ging hij in een grot zitten om na te denken. Hij droomde over de engel Gabriël die hem vertelde dat God Mohammed had uitgekozen als boodschapper. Zo vertelde God via de engel dat de mensen alleen maar in Allah moeten geloven. Mohammed vertelde deze boodschap aan zijn familie en vrienden. Zij geloofden de boodschap van Mohammed en werden zo de eerste moslims. Er zijn binnen de islam drie stromingen. De Soennieten (ook Nederlandse moslims horen hierbij), de Sjiieten en de Alevieten.

Hoe leven zij?

Het geloof heeft grote invloed op de manier waarop moslims leven, hoe ze zich gedragen en wat ze eten. Ook hygiëne is erg belangrijk bij de islam. Moslims maken hun huis dan ook regelmatig helemaal schoon. De islamitische wet verdeelt het voedsel in drie groepen. Halal: toegestaan voedsel, Makruh: voedsel dat gegeten mag worden, maar moslims worden er niet toe aangemoedigd en Haram: verboden voedsel. Moslims mogen geen varkensvlees eten, bloed in welke vorm dan ook, vlees van vleesetende dieren, bepaalde kaassoorten en alles wat tot verslaving kan leiden zoals alcohol en drugs.

Ramadan

Iedereen heeft wel eens gehoord van de ramadan. Dit is het vastenfeest van de islam. Tijdens de ramadan wordt gevierd dat de profeet Mohammed in de negende maand zijn eerste boodschappen van God ontving. Als herinnering wordt er een maand gevast. Dit betekent dat er niet gegeten of gedronken mag worden als de zon op is. De moslims zeggen extra gebeden op en lezen veel uit de Koran, het heilige boek van de moslims. Als de vastenmaand voorbij is, vieren de moslims id-al-fitr, het Suikerfeest. Kinderen krijgen veel cadeautjes en eten veel snoep.