Jodendom

Werkstukken en spreekbeurten

De klaagmuur ken je misschien al. Dit is de heiligste plaats voor joden om te bidden in Jeruzalem. Maar wist je ook dat de muur de enige muur is die er nog staat van een tempel die lang geleden door Romeinen werd verwoest?

Ontstaan

Joodse mensen zien Abram als de vader van de joodse godsdienst. Hij werd in 1813 voor Christus geboren en trouwde met Sarai. Abrams vader vereerde vele afgoden. Joden geloven dat het jodendom begon toen Abram nog maar één god ging aanbidden. God veranderde de naam Abram en Sarai in Abraham en Sara en hij beloofde hen een zoon, Isaak. In de toekomst zouden er net zoveel nakomelingen volgen als er sterren aan de hemel zijn. Die nakomelingen, het joodse volk, zouden het land Israël erven.

Sabbat

Vlak voor zonsondergang op vrijdagavond begint de sabbat, de rustdag. Deze eindigt op zaterdagavond als het donker is. Joden mogen tijdens de sabbat niet werken of zich bezighouden met ‘alledaagse’ dingen zoals bijvoorbeeld naar school toe gaan. Ze mogen niets dragen en niet reizen, schrijven, vuur maken, elektriciteit of internet gebruiken of een ander voor zich laten werken. Ze steken thuis kaarsen aan en ze trekken mooie kleren aan. Aan een prachtig gedekte tafel genieten ze samen van lekker eten. Ze bidden en zingen en lezen elkaar voor uit de Thora, dat zijn de vijf boeken van Mozes.

Pesach

Een belangrijk feest voor de joden is Pesach (Paasfeest). Pesach duurt acht dagen en herinnert aan de uittocht van de joden uit Egypte. Dit betekende de bevrijding van de slavernij. De joden hadden zo weinig tijd om weg te komen, dat ze hun broden niet konden laten rijzen. Daarom eten joden tijdens Pesach geen voedsel dat gerezen of gegist is. Geen brood, maar bijvoorbeeld ook geen bier. Joden mogen het niet eten of drinken, maar ook niet in huis hebben. Daarom halen Joodse gezinnen tijdens de Pesachschoonmaak alle gistproducten uit hun huis, echt alles waar chameets (gist) in is verwerkt, dus ook bouillonblokjes bijvoorbeeld.