Pasen

Werkstukken en spreekbeurten

Pasen is voor christenen een belangrijk feest. Zij vieren dan dat Jezus na zijn dood weer levend werd. Weet jij wat beschilderde eieren daar mee te maken hebben?

De Goede Week

In het christelijke geloof begint de paastijd op Palmzondag, precies een week voor Pasen. Op Palmzondag herdenken christenen dat Jezus meer dan 2000 jaar geleden feestelijk ontvangen werd in de stad Jeruzalem. Zijn volgelingen, de mensen die in hem geloofden, zwaaiden hem toe met palmtakken. Vandaar de naam Palmzondag.

De week die volgt wordt de Goede Week genoemd. Op donderdag in de Goede Week denken christenen aan het laatste avondmaal dat Jezus met zijn volgelingen had. Deze dag wordt Witte Donderdag genoemd. Op vrijdag wordt herdacht dat Jezus door de Romeinen gevangen genomen werd. Jezus zei namelijk dat hij de zoon van God was en dat hij zieke mensen beter kon maken. Niet iedereen geloofde dat. De mensen die het wel geloofden, vonden Jezus een koning. Dat maakte de Romeinse leiders en priesters boos. Daarom kreeg hij de doodstraf. Hij werd aan een kruis gehangen en overleed.

Goede vrijdag

Hoewel het de sterfdag van Jezus was – geen goede dag dus – noemen christenen het toch Goede Vrijdag. Dit heeft te maken met de betekenis van de dood van Jezus. Christenen geloven dat Jezus hiermee hun zonden op zich nam en dat zij vergeven zullen worden voor de fouten die ze maken. Op Stille Zaterdag wordt herdacht dat het dode lichaam van Jezus in het graf lag. Op Paaszondag is het feest. Dan wordt gevierd dat Jezus opstond uit de dood.

Opgestaan uit de dood

Het verhaal gaat dat de volgelingen van Jezus hem van het kruis haalden en hem in een graf legden dat in de rotsen was uitgehouwen. Een aantal sterke mensen rolden er een zware steen voor. Op de derde dag na de dood van Jezus gingen drie vrouwen naar het graf. De zware steen was weg en het graf was leeg. Er verscheen een engel die vertelde dat Jezus was opgestaan uit de dood. Dit wordt ook wel de verrijzenis genoemd. Christenen vieren dit nog steeds en noemen het Pasen.

Lentefeest

Pasen valt ieder jaar op een andere datum, maar het is altijd tussen 22 maart en 25 april. Pasen is een lentefeest. In de lente worden de dagen langer en komt de natuur tot bloei. Vogels leggen eieren en schapen krijgen lammeren. Daarom zie je als paasversiering ook vaak narcissen, kuikentjes en lammetjes.

Tijdens pasen eten we vaak (chocolade)eieren, worden eieren beschilderd en verstopt. Waarom we dit doen, weten onderzoekers eigenlijk niet precies. Een ei is het begin van een nieuw leven. Daarom zou het een symbool kunnen zijn voor het opstaan uit de dood van Jezus. Maar sommige mensen denken ook dat de grafsteen de vorm van een ei had. Ook weten we eigenlijk niet wat de paashaas met Pasen te maken heeft.