Karate

Werkstukken en spreekbeurten

Iemand die aan karate doet, noem je een karateka. Weet jij hoe je kunt zien hoe goed een karateka in de sport is?

Zelfverdediging

Karate is een populaire vechtsport die van oorsprong uit Japan komt. Een beoefenaar van karate wordt karateka genoemd. Karateka's gebruiken trap-, stoot- en afweertechnieken. Bij karate gaat het niet zozeer om het winnen of verliezen. Behalve als je aan een wedstrijd meedoet natuurlijk. Maar waar het van oorsprong bij karate echt om gaat, is de verbetering van het karakter van de beoefenaar. Respectvol omgaan met elkaar is belangrijk. De sport mag dan ook alleen voor zelfverdediging gebruikt worden. Niet in ruzies of in combinatie met agressie. Een bekend gezegde bij karate is dan ook: 'In karate is er geen eerste aanval’.

Karateband

Je kunt bij karate aan iemand zien hoe goed hij in de sport is. Hoe? Kijk naar de band die een karateka om de middel draagt, de obi. Iemand met een witte band is een beginner. Daarna kun je bijvoorbeeld de gele, oranje, groene, blauwe en bruine band halen. De hoogst haalbare band is de zwarte band. Karateka's met de zwarte band kunnen vervolgens in veel stijlen nog hogere dan-graden behalen. Dan-graden geven niveaus aan binnen Japanse vechtsporten zoals karate, judo en jiujitsu.

Verschillende stijlen

Karate kent meerdere stijlen. Shotokan is de meest beoefende stijl. Shotokan betekent letterlijk school van Shoto. Shoto, wat wuivende pijnbomen betekent, is de naam die een dichter zichzelf gaf. Het ruisen van de bomen gaf hem inspiratie voor zijn gedichten en de rust die nodig is voor het beoefenen van karate. Andere stijlen zijn bijvoorbeeld Goju-ryu, Shito-ryu en Wado-ryu.