Aardolie

Werkstukken en spreekbeurten

Aardolie wordt diep uit de grond gehaald. Je weet vast wel dat van aardolie benzine gemaakt wordt. Maar ook bijvoorbeeld plastic wordt gemaakt van aardolie.

Diep in de aarde

Aardolie is een dikke, zwarte vloeistof die meestal diep onder de aardkorst zit. Het is ontstaan uit resten van planten en dieren die doodgingen en op de zeebodem terechtkwamen. In de loop van miljoenen jaren zijn ze bedekt met lagen klei en zand. Door de druk van deze lagen en een hoge temperatuur veranderden de dode dieren en planten heel langzaam in aardolie.

Zwart goud

Aardolie wordt ook wel ‘zwart goud’ genoemd. Het is veel geld waard. Er is veel vraag naar, maar de voorraden raken een keer op. Bovendien is het lastig om de olie uit de grond te halen. Dat kost veel geld. Van aardolie wordt van alles gemaakt, zoals plastic, asfalt, kerosine en benzine.

Raffinaderij

Via boorgaten wordt de aardolie uit de grond gehaald. Daarna gaat het naar een raffinaderij. Daar wordt er bijvoorbeeld benzine van gemaakt. Er is nog veel aardolie aanwezig in bijvoorbeeld Kazachstan, Irak en Canada.