Aardolie

Werkstukken en spreekbeurten

Aardolie wordt diep uit de grond gehaald, en is heel belangrijk in het dagelijkse leven. Er wordt bijvoorbeeld benzine van gemaakt, maar ook speelgoed!

Diep in de aarde

Aardolie is een dikke zwarte vloeistof die meestal diep onder de aardkorst zit. Het is ontstaan uit resten van planten en dieren die doodgingen en op de zeebodem terechtkwamen. In de loop van miljoenen jaren zijn ze bedekt met lagen klei en zand. Door de druk van deze lagen en hoge temperatuur veranderden de dode dieren en planten heel langzaam in aardolie. Maar alleen als het zo diep in de bodem ook nog heel erg warm was.

Zwart goud

Aardolie wordt ook wel ‘zwart goud’ genoemd. Het is namelijk heel veel geld waard. Dat komt doordat er niet zoveel van is, terwijl er wel veel vraag naar is. Bovendien is het lastig de olie uit de grond te halen. Van aardolie wordt van alles gemaakt, zoals plastic, asfalt, kerosine en benzine.

Raffinaderij

Via boorgaten wordt de aardolie uit de grond gehaald. Daarna gaat het naar een raffinaderij. Daar halen ze alle nuttige producten uit de olie en wordt er bijvoorbeeld benzine van gemaakt. Er is nog veel aardolie aanwezig in bijvoorbeeld Kazachstan, Irak en Canada.