Biomassa

Werkstukken en spreekbeurten

Het restmateriaal van dieren en planten noemen we biomassa. Wist je dat het geschikt is om elektriciteit mee op te wekken?

Restmateriaal

Voorbeelden van biomassa van planten en dieren zijn bladeren, houtsnippers, koeienpoep, rioolslib en cacaodoppen. Dit soort afval wordt zowel door mensen zoals jij en ik gemaakt (denk aan de compostbak in de achtertuin), maar ook door boerderijen en bedrijven.

Bio-energie

Met biomassa kun je elektriciteit opwekken. Men spreekt wel van droge en natte biomassa. Houtsnippers en dorre bladeren zijn voorbeelden van droge biomassa. Natte biomassa is dierenpoep en slib uit de riolering. Het droge afval wordt verbrand om energie uit op te wekken. De natte biomassa wordt vaker vergist. Dit betekent dat het in een van zuurstof afgesloten ruimte net zo lang wordt bewaard tot het gaat rotten. Daaruit ontstaat biogas. Dit wordt weer omgezet – door verbranding – naar stroom. In beide gevallen hebben we het dan over ‘groene stroom’. Dat is stroom die op milieuvriendelijke wijze is ontstaan. Ook energie uit wind en water noemen we groen.