Energiebronnen

Werkstukken en spreekbeurten

Energie bestaat als elektriciteit, beweging, licht en warmte. Maar er is altijd een energiebron nodig. Wist je dat er veel verschillende energiebronnen zijn?

Soorten bronnen

We kennen verschillende energiebronnen, de ene is bekender dan de andere. Hoeveel energie je vanuit een bron kan opwekken, hangt af van de soort. De belangrijkste energiebronnen zijn:

 • Fossiele brandstoffen
  Zoals aardolie, aardgas en steenkool.
  Plutonium en uranium vormen de brandstof voor kernenergie.

 • Duurzame energiebronnen
  Zon: zorgt voor warmte of elektriciteit via zonnepanelen.
  Wind: geeft energie via windmolens en water.
  Water: wekt energie op in bijvoorbeeld stuwdammen en rivieren.
  Biobrandstof: wordt door de mens gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan bladeren, houtsnippers, koeienpoep, rioolslib en cacaodoppen.

Vervuilend of duurzaam

Een energiebron is vervuilend of duurzaam, één van de twee. Fossiele brandstoffen, zoals aardolie, aardgas en steenkool, zijn vervuilende bronnen. Bij de verbranding van deze stoffen, komen schadelijke gassen vrij. Dat heet uitstoot. Deze bronnen raken bovendien langzaamaan op. Duurzame energiebronnen zijn wind, zon en water. Als je deze bronnen gebruikt om energie op te wekken, is er helemaal geen uitstoot, dus zijn ze heel schoon. Kernenergie ligt een beetje in het midden. Er komen geen schadelijke gassen vrij, maar als de energiebron op is, is het afval wel gevaarlijk voor mens en milieu.