Energiebronnen

Werkstukken en spreekbeurten

Energie bestaat als elektriciteit, beweging, licht en warmte. Maar er is altijd een energiebron nodig. Wist je dat er veel verschillende energiebronnen zijn?

Soorten bronnen

We kennen verschillende energiebronnen, de ene is bekender dan de andere. Hoeveel energie je vanuit een bron kan opwekken, hangt af van het soort. De belangrijkste energiebronnen zijn:

  • Fossiele brandstoffen, zoals aardolie, aardgas en steenkool
  • Zon voor warmte, of voor elektriciteit via zonnepanelen
  • Wind via windmolens
  • Water, denk aan stuwdammen en rivieren
  • Plutonium en uranium, de brandstof voor kernenergie
  • Biobrandstof

Vervuilend of duurzaam

Een energiebron is vervuilend of duurzaam, één van de twee. Vervuilende bronnen zijn aardolie, aardgas en steenkool. Bij de verbranding van deze stoffen, komen schadelijke gassen vrij, en dat heet uitstoot. Deze bronnen raken bovendien langzamerhand op. Duurzame energiebronnen zijn wind, zon en water. Als je deze bronnen gebruikt om energie op te wekken, is er helemaal geen uitstoot, dus zijn ze heel schoon. Kernenergie ligt een beetje in het midden. Er komen geen schadelijke gassen vrij, maar als de energiebron op is, is het afval wel gevaarlijk voor mens en milieu.