Licht

Werkstukken en spreekbeurten

Dingen die heel heet zijn stralen licht uit. Hoe heter het voorwerp, hoe feller het licht. Wist je dat licht net als geluid uit golven bestaat?

Wat is licht?

Licht bestaat, net als geluid, uit golven. Lichtgolven verplaatsen zich in rechte lijnen. Je ziet dus rechte lichtstralen. Niets in het heelal beweegt sneller dan licht. Het licht van de maan is binnen een seconde op de aarde. Het licht van de zon legt honderdvijftig miljoen kilometer af in acht minuten. Licht kan niet door voorwerpen heen. Als licht wordt tegengehouden door een huis of een mens, krijg je een schaduw. Hoe dichter een voorwerp bij de lichtbron is, hoe groter de schaduw. Probeer dit zelf maar eens uit.

Richting

Om een voorwerp te kunnen zien, moet dat voorwerp licht weerkaatsen. Lichte voorwerpen zie je beter dan donkere, omdat ze meer licht terug sturen. Heel gladde voorwerpen weerkaatsen veel licht in één bepaalde richting. Er ontstaat dan een schittering. Licht dat door doorzichtige stoffen schijnt kan van richting veranderen. Dit noem je de breking van het licht. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een glazen lens. Als de lens bol is, komen alle lichtstralen die er doorheen vallen samen op één punt.

Kleur van het licht

Licht lijkt wit, maar het bestaat uit verschillende kleuren. Die kleuren vormen samen het spectrum. De golven van de verschillende kleuren licht hebben verschillende golflengtes. Hierdoor valt het witte licht dat op een waterdruppel valt, in verschillende kleuren uit elkaar. Je ziet dan een regenboog. Violet heeft de kortste golflengte en rood de langste. Licht met een langere golflengte dan rood licht kunnen wij niet zien. Dit is infrarood licht.